سرگرمی

 

دانلودآهنگ جدید ,دانلود رایگان آهنگ,جدیدیترین آهنگ های ایرانی

سرگرمی و موسیقی ,سرگرمی با آهنگ,سرگرمی با موزیک

موسیقی مانند هر هنر دیگری بازتاب احساسات افراد و جوامع است. امروزه موسیقی یا آهنگ در سبک ها و انواع مختلف یک بخش جدایی ناپذیر زندگی  افراد به خصوص جوانان شده است. نگاهی به آمار جست وجوها و دانلودها در اینترنت بیانگر اهمیت این موضوع می باشد. موسیقی های مختلف اثرات متفاوتی بر ذهن دارند. در واقع واکنش مغز در برابر شنیدن موزیک متفاوت است:گاهی مثبت و گاهی منفی

از اثرات مثبت موسیقی که با گوش دادن به یک آهنگ خوب ایجاد می شود, می توان درمان بیماری ها ,افزایش حافظه و توان یادگیری,تقویت هوش و عواطف عاطفی  و کاهش  استرس را نام برد.

موسیقی اگر تند و ناهنجار باشد می تواند باعث ایجاد پرخاشگری شود. وموسیقی بم بسیار غم انگیز نیز باعث ایجاد احساساتی مثل ناامیدی و اندوه و ناآرامی در انسان می شود.

موسیقی که براساس ضربان قلب تنظیم شده باشد باعث آرامش وکاهش تنش در افراد می شود.