انواع طرح توجیهی

طرح های توجیهی به دو نوع توسعه ای و ایجادی تقسیم می شوند. در این نوشتار سعی داریم تا به طور گسترده به هر یک از این دو طرح بپردازیم.

طرح توجیهی توسعه ای
طرح توجیهی توسعه ای، با هدف کشف نقاط قوت و ضعف یک کسب و کار موجود و یا سرمایه گذاری شده، صورت می گیرد. در این نوع طرح، فرصت ها و تهدیدهای موجود در محیط، منابع مورد نیاز برای افزایش خطوط تولید و گسترش میزان تولید محصولات و فرآورده ها بررسی و در نهایت چشم اندازی از موفقیت در حال حاضر و آنچه در آینده باید رخ دهد، ارائه می شود.
• فاکتورهای مهم در طرح توجیهی توسعه ای
برای طرح توجیهی توسعه ای داشتن یک تاریخچه از کسب و کار و فعالیت هایی که برای پروژه صورت گرفته، شرح محصولات و خدمات، داشتن محاسباتی که در حسابداری در طی یک دوره زمانی مشخص، اطلاعات مربوط به عملیات و مدیریت، تحقیقاتی در رابطه با بازار مصرف، واکنش و فیدبک مشتریان نسبت به محصولات و خدمات، داشتن اطلاعات مالی و الزامات قانونی از مواردی است که وجود آنها برای بررسی و آنالیز آنچه در محیط پروژه انجام می شود، ضرورت دارد. استفاده از مقایسه دوره ای برای طرح توجیحی توسعه ای، می تواند یک روش مناسب جهت نشان دادن پیشرفت ها و پسرفت های پروژه در زمانهای مختلف باشد.
در کنار این پارامتر، می توان از مدل مدیریت استراتژیک (SWOT) استفاده کرد. در این مدل نقاط ضعف و قوت بطور مجزا در یک نمودار مشخص می شوند که در آن تمامی محدودیت‎ها‎ و امتیازات پروژه ثبت و سپس برای توسعه فعالیت سازمان در آینده، تصمیم گیری می‎شود.
براساس مدل مدیریت استراتژیک در تهیه طرح توجیهی توسعه، باید به تمام محدودیت‎ها‎ و امکانات در دسترس توجه کرد. بدون در نظر گرفتن مشکلات احتمالی و ناتوانی در پیش بینی معضلاتی که در آینده رخ می‎دهد، نمی‎توان برای توسعه پروژه گام برداشت و ممکن است پروژه در میانه راه با شکست مواجه شود. در مدل مدیریت استراتژیک، فرصتها و عوامل همواره کننده توسعه و گسترش فعالیت های سازمان، به تفکیک مشخص می شوند که با مقایسه میان این دو، می‎توان به یک بررسی و پیش بینی دقیق از توسعه دست پیدا نمود.
منبع: etarh