چه دلایلی برای بچه دار شدن خوب است؟

سيسموني- عجيب نيست اگر با خواندن ?? بهانه نادرست، اين سوال به ذهن تان رسيده باشد «پس چه دليلي براي بچه دار شدن خوب است؟» اين دلايل را بخوانيد، تا بدانيد دلايل درست براي بچه دار شدن کدام ها هستند.
دليل فردي: مي خواهم نوع ديگري از عشق را تجربه کنم
همان قدر که ازدواج، دريچه اي تازه اي از عشق را روي شما گشوده است، بچه دار شدن مي تواند دنيا را در نظر شما عوض کند. اگر فکر مي کنيد قلب تان گنجايش يک عشق عظيم و غير قابل توصيف را دارد و مي خواهيد تمام اين عشق را به کودک تان ببخشيد، دليل خوبي براي بچه دار شدن داريد.
دليل خانوادگي: مي خواهيم يک خانواده واقعي باشيم
اين دليل، کاملا عاقلانه است. تا وقتي که يک زوج جوان دو نفره باشيد، هنوز خيلي هم «خانواده» به حساب نمي آييد. تعريف خانواده با وجود يک يا ? کودک شکل مي گيرد. حضور بچه ها شما را بيشتر به بستگان و به همديگر گره مي زند و روابط انساني پيچيده تري را تشکيل مي دهد.
دليل انساني: مي خواهيم به آدم هاي خوب دنيا يکي اضافه کنيم
اين که بگوييم در اين دنياي کثيف و ال و بل و جيمبل نمي شود بچه دار شد، لعنت فرستادن به تاريکي است. آن هايي که مي خواهند به همين دنياي جيمبل يک آدم خوب اضافه کنند، شجاعت روشن کردن شمعي را داشته اند. اين دليل، يک دليل عالي براي بچه دار شدن است، اما با بچه دار شدن تمام نمي شود. يادتان باشد آدم هاي بد و معمولي در اين دنيا زيادند! تربيت يک آدم خوب، خيلي سخت تر از تصميم براي به دنيا آوردنش است.
دليل ديني: مي خواهيم فرزند صالحي از خود به جا بگذاريم
باقيات صالحات تنها چيزي است که بعد از مرگ آدم روي زمين مي ماند و مي تواند اثرش را بعد از مرگ هم نشان بدهد. يکي از اين باقيات، فرزند صالح است. با به دنيا آوردن يک فرزند و تربيت درست او، مي توانيد يک نسل صالح به جا بگذاريد که تا دنيا باقي است، خيرشان (و خيرتان) در دنيا بماند.
منبع: دکتر سلام