صفحه اصلی

سرگرمی چیست,مطالب جالب وخواندنی برای شما

همه افراد جدا اززندگی رزو مره شان علایقی دارند که سعی می کنند در اوقات فراغت به آن بپردازند.در واقع علایق ما بخشی از هویت ما را شکل می دهد. هر فرد باتوجه به اولویت های خود,زمانی که برای ا ستراحت دارد ,موضوعاتی را انتخاب می کند که باعث افزایش حس خوب و همچنین انرژی وسر زندگی در او می شود,سرگرمی علاوه بر احساس خوب با عث افزایش اعتماد به نفس وتقویت مهارت وخلاقیت می شود.بنابراین شناخت علایق واختصاص زمان  به آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.شاید بتوان گفت سرگرمی نیز نوعی آموختن است ,آموختن به روشی که دوستش داریم واز آن لذت می بریم .سرگرمی نگاهی نو و متفاوت به اتفاقات معمولی اطراف است.