طرح توجیهی چیست؟

گزارش طرح توجيهي (Feasibility Study Report) نوعي گزارش است که توجيه‌پذيري يک طرح را در ابعاد مختلف از قبيل بازار، فني و مالي مورد بررسي و مطالعه قرار مي‌دهد. يک گزارش توجيهي متشکل از سه قسمت است که در زير به بررسي آن‎ مي‎‎پردازيم:
1- مطالعه بازار(Market Study):ابعاد مختلف بازار محصول طرح توجيهي از قبيل عرضه، تقاضا، کمبود، بازار هدف و غيره را مورد بررسي قرار‎ مي‎‎دهد.
2- توجيه پذيري فني(Technical Feasibility): ابعاد فني طرح توجيهي از جمله فنآوري، ظرفيت، محل اجرا، ماشين آلات و تجهيزات توليد و ساختار اجرائي طرح را مورد مطالعه قرار‎ مي‎‎دهد.
3- تجزيه و تحليل مالي(Financial Analysis):ابعاد مختلف مالي و سودآوري طرح توجيهي را آناليز‎ مي‎‎کند.
• گزارش طرح توجيهي

طرح توجيهي از بخش‎ها‎ي مختلفي تشکيل شده است که عبارتند از:
1- مطالعات بازار
هر طرحي داراي محصولات يا خدمات گوناگوني است که هدف از اجراي طرح توجيهي نيز، ارائه اين محصولات به بازار مصرف‎ است. بر اين اساس پس از شناسايي بازارهاي مصرف محصول و تعيين بازار، هدف مورد نظر بايد مورد بررسي قرار گيرد. مواردي که در مطالعات بازار طرح توجيهي مد نظر است شامل تعيين آمار مربوط به ميزان توليد، واردات، تقاضا، صادرات و مصرف محصول مورد نظر در طي سال‌هاي مختلف در کشور و نيز پيش‌بيني اين موارد در آينده است. براي پيش‌بيني تقاضا به‌عنوان يک مولفه مهم در مطالعه بازار متاثر از موارد زير‎ مي‎‎باشد:
1- آمار و اطلاعات قابل دسترسي
2- نوع محصول به لحاظ مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي بودن