انواع سنسور ها در درب اتوماتیک

در حال حاضر سه نوع سنسور مورد استفاده و آموزش درب اتوماتيک در بازار قرار مي گيرند که عبارتند از:
1- سنسور مادون قرمز اکتيو: اين سنسور ها از نوع استاتيک مي باشند و قادرند فقط اشيا و اشخاص را تشخيص دهند.سنسورهاي مادون قرمز اکتيو درب اتوماتيک
طريقه عملکرد سنسور هاي مذکور در درب هاي اتوماتيک بدين صورت است که وقتي افراد يا اشيا باعث شکستن پرتو نور مادون قرمز مي شوند سنسور ها وارد عمل شده و باعث باز شدن درب اتوماتيک مي شوند.
اين سنسور ها قادر به تشخيص اجرام در سطوح وسيعي که روي فواصل مرکزي نوري لنز هاي فرستنده و گيرنده قرار مي گيرند، مي باشند.
سنسور هاي فوقالذکر به دو دسته مجزا تقسيم مي شوند که عبارتند از:
حذف زمينه: که اين دتکتور ها (نمايان سازان در درب هاي اتوماتيک) اقلب در درب اتوماتيک نوع گردان يا چرخان مورد استفاده قرار مي گيرد زيرا با توجه به چرخشي بودن درب هاي اتوماتيک امکان ايجاد پس زمينه يا background وجود ندارد. بنابر اين سيستم نيازي به زمينه اي همچون ديوار يا سطح زمين در مورد مذکور ندارد.

آناليز کننده زمينه: اين نوع detector ها بر خلاف ديتکتور قبلي براي باز کردن درب اتوماتيک مربوطه نيازمند سيگنالي از زمينه است تا بتواند عملکرد مناسب را داشته باشد.
اين سيستم ها براي عملکرد سنسور ها نيازمند يک زمينه يا ground که در حوزه درب هاي اتوماتيک شامل ديوار يا کف زميني است که درب اتوماتيک به آن متصل مي گردد مي باشد.
علاوه بر موارد ذکر شده سطح مورد نظر براي پويش اجرام درون فواصل ممکن از پيش تعيين شده به صورت مکانيکي تنظيم مي شود
همچنين هر شي اي که درون اين ناحيه قرار گيرد به صورت استاتيکي نمايان خواهد گرديد.
2- سنسور هاي مادون قرمز پسيو: طريقه عملکرد اين نوع سنسور ها در دربهاي اتوماتيک بسيار شبيه به کاري است که دوربين هاي مادون قرمز درون ساختمان ها براي تشخيص تلفات حرارتي انجام مي دهند.سنسورهاي مادون قرمز پسيو درب اتوماتيک
3-ميکروويو: امواجي الکترومغناطيسي منتشر شده با طول موج بيشتر از يک گيگاهرتز بکمک آنتن هاي متحرک را به راحتي مي توان ارسال و بدون مشکل آنها را از طريق کف زمين، ديوار و ساير سطوح به گيرنده برگشت داد. در صورتي که هيچ حرکتي در محل تحت نظارت وجود نداشته باشد، فرکانس ارسالي و دريافتي يکسان باقي مي ماند (که نشان دهنده اين است که محل عاري از هر جنبده اي است). با قرار گرفتن هر موجود زنده يا غير زنده در محل تحت پوشش، فرکانس برگشتي در نتيجه برخورد به شئ با فرکانس ارسالي متفاوت بوده و اين اختلاف توسط سيستم الکترونيکي آشکار شده و باعث فعال شدن سوئيچ خروجي ميگردد. توان سنسورهاي مايکروويو مورد استفاده از هر نظر براي انسانها وحيوانات ايمن است.سنسورهاي مايکروويو درب اتوماتيک
حذف تداخلات: از آنجايي که عواملي همچون باران، برف، لامپ هاي فلورسنت، لرزش ناشي از محرک هاي درب (مثل موتور ها و اکچويتر ها)، موبايل، تجهيزات راديويي و اشعه ايکس که غبار الکترونيکي يا electrosomg ناميده مي شوند مانع از عملکرد بهينه سنسور هاي درب اتوماتيک در مقابل اين تداخلات مي شوند نياز به مدار الکترونيکي بهينه ساز بيهوده به نظر نمي آيد.
سنسور هاي دربهاي اتوماتيک شامل درب کشويي، تاشو، چرخان و گردان مي توانند تنها يک سنسور ساده براي تشخيص جسم متحرک باشند. اما در حال حاضر سنسور هاي پيشرفته تري براي درب هاي اتوماتيک ساخته شده که تنها به حرکت سوئيچ يا مستقيم به طرف درب اتوماتيک حساس هستند و حرکت هاي عرضي را ناديده گرفته و واکنشي در قبال آن ها از خود نشان نمي دهند. 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون