۶ نکته درباره خرید تخت‌خواب

سيسموني - يکي از اولين وسايل موردنياز در اتاق خواب، تخت نوزاد است. اين بستگي به خود شما دارد که تخت نوزاد يا ننو بخريد اما ترجيحا تخت بهتر است. وقتي براي خريد تخت به فروشگاه‌ مراجعه مي‌کنيد لازم است به برخي نکات توجه داشته باشيد:

?) زبيايي و گراني سرويس خواب نوزاد نشانه استاندارد بودن و متناسب بودن آن براي نوزاد شما نيست

.? ) تخت نوزاد حتما بايد نرده‌هاي محافظ داشته باشد و فاصله بين نرده‌ها حداکثر ?/? سانتي‌متر باشد، به طوري که سر کودک در ميان آن گير نکند. هر چه فاصله نرده‌ها به هم نزديک‌تر باشد، قيمت تخت بالاتر بوده و براي نوزاد شما امن‌تر اس

. ?) لازم نيست بالش و ملحفه اضافي تهيه کنيد. خواباندن نوزاد در تخت بدون ملحفه، روانداز و بالش اضافي مي‌تواند تا ?? درصد احتمال مرگ ناگهاني را در وي کاهش دهد

.?) جنس تشک، ملحفه و بالش نوزاد بايد از الياف طبيعي بوده و از خريد بافت‌هاي مصنوعي و نايلوني بايد خودداري شود. در الياف طبيعي هوا به راحتي رد و بدل مي‌شود و به پوست نوزاد آسيبي نخواهد رسيد.

?) از جمله وسايل تزييني تخت نوزاد، آويز بالاي تخت است که اگرچه خريد آن ضروري نيست اما وسيله خوبي براي خواباندن نوزاد است و براي سرگرم شدن او موقع بيداري نيز مناسب است. بهتر است اسباب‌بازي‌هاي آويز تخت کودک از رنگ‌هاي مختلف و با ارتفاعات مختلف باشد و موسيقي آرامي داشته باش

.?) رنگ تخت يا ملحفه‌هاي آن بهتر است به رنگ روشن و ملايم (ترجيحا صورتي، سبز، آبي همراه با وسايل دکوري زرد) باشد. مي‌توانيد هماهنگ با رنگ سرويس خواب رنگ ديوارها را هم تغيير دهيد. اگر اين امکان براي شما وجود ندارد از کاغذ ديواري يا نوارهاي کاغذ ديواري با اشکال عروسکي يا فانتزي استفاده کنيد. مي‌توانيد حتي لوستر را هم از ميان انواع فانتزي‌تر انتخاب کنيد.

کمد و بوفهبراي خريد کمد بچه و بوفه تنها زيبايي را ملاک قرار ندهيد و به ايمني بيشتر توجه کنيد. کمد و بوفه بچه بهتر است شيشه نداشته باشد زيرا کودک عادت به بازي و پرت کردن اشيا و اسبا‌ب‌بازي‌ها دارد. شکستن شيشه مي‌تواند خطرآفرين باشد. در مورد کشوها هم بهتر است کمدهايي را انتخاب کنيد که درهاي آنها به آرامي بسته مي‌شوند. در اين نوع، احتمال ماندن انگشتان کودک بين کشو و آسيب ديدن آنها کمتر است.