۵ نکته درباره خرید صندلی اتومبیل

سيسموني - اگر اتومبيل داريد، خريد صندلي اتومبيل يکي از ضروريات است زيرا در يک تصادف، احتمال پرت شدن کودکان از صندلي عقب با سمت شيشه در مقايسه با افراد بزرگسال ? تا ? برابر است. در هنگام خريد صندلي اتومبيل به اين نکات دقت کنيد:

?) حتما صندلي علامت استاندارد داشته باشد. در نمونه‌هاي خارجي علامت E نشانه تست شدن صندلي است
.?) از خريد صندلي‌هاي دست‌دوم خودداري کنيد
.?) بعد از هر تصادف، صندلي را تعويض کنيد زيرا امکان دارد صندلي صدماتي ديده باشد که با چشم قابل مشاهده نبوده و در تصادف بعدي موثر عمل نکند
.?) اگر مدام در حال تعويض صندلي از يک اتومبيل به اتومبيل ديگر هستيد، انواعي را انتخاب کنيد که آسان باز و بسته مي‌شوند
.?) برخي از انواع صندلي اتومبيل دو منظوره بوده و به عنوان کرير هم مي‌توان از آنها استفاده کرد، گر چه قيمت اين نوع صندلي‌ها بالاتر است اما به صرفه‌تر خواهند بود.