کالسکه و سبد حمل نوزاد

کالسکه
کالسکه از جمله وسايلي است که هنگام بيرون رفتن به کمک‌تان مي‌آيد. کالسکه‌ها انواع گوناگوني دارند اما باز هم جداي مدل، ايمني است که حرف اول را مي‌زند. نشيمن‌گاه کالسکه بايد ثابت، به اندازه کافي سفت و مقاوم بوده و ترجيحا قد کالسکه کمي بلند باشد. موقع خريد به وزن کودک، کيفيت پارچه، سيستم توقف و حرکت دقت کنيد. کالسکه پلاستيکي با پارچه نامرغوب نخريد. در ضمن کالسکه‌هايي که امکان برگرداندن روي کودک به سمت والدين دارند، ارجح‌‌ بوده و حس امنيت بيشتري به کودک انتقال مي‌دهند. سيسموني 
آغوشيبرخي از والدين ترجيح مي‌دهند به جاي استفاده از سبد حمل نوزاد يا کالسکه، آغوشي تهيه کنند. اين وسيله تا زماني که نوزاد شما سنگين نشده باشد بسيار خوب بوده و صداي شنيدن ضربان قلب و بوي تن مادر يا پدر سبب آرامش و القاي حس امنيت به کودک مي‌شود.

سبد حمل نوزاد
اين وسيله به ويژه براي افرادي که از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده مي‌کنند مناسب است. هنگام خريد به اين موضوع توجه داشته باشيد که استفاده از سبد حمل تا چه حد براي شما و نوزادتان راحت است. ترجيحا انواع سنگين را انتخاب نکنيد اما به ايمني توجه زيادي داشته باشيد. سبد حمل بايد داراي کمربند ايمني باشد.
دسته يا بند بلند کردن‌ آن ثابت و محکم باشد. انواع پارچه‌اي توصيه نمي‌شود چون احتمال پاره شدن و افتادن کودک وجود دارد. انواع محکم‌تر را نيز بايد هر بار قبل از گذاشتن نوزاد درون آن بررسي کنيد تا لق يا شل نباشد. پارچه درون سبد نيز بهتر است با کيفيت بوده و قابل شستشو در ماشين لباس‌شويي باشد.