پیش مطالعه امکان سنجی در طرح توجیهی

توجیهیک پیش مطالعه می تواند در ترتیب دادن به سناریوهای مرتبط به هم انجام شود. این پیش مطالعه قبل از مطالعه کامل امکان سنجی می تواند انجام گیرد. اگر این پیش مطالعه منجر به حذف سریع یک سری از سناریوها گردد، در واقع شما موفق به صرفه جویی در زمان و هزینه خود شده اید و اگر این این پیش مطالعه منجر به حذف سناریوها نشود، شما حداقل
توانسته اید که مشکلات بنیادین و اساسی را در مورد آن ایده مورد بررسی قرار دهید و ابهامات آن را قبل از مطالعه کامل برطرف سازید. مشاور می تواند در این پیش مطالعه به شما یاری برساند اما کاملا توجه کنید که این امر سبب نمی شود که سرمایه گذار این پیش مطالعه را به مشاور واگذار نماید. سرمایه گذار باید در جریان مطالعات امکان سنجی قرار داشته باشد. زیرا این مطالعات فرصتی برای شماست تا به صورت کامل با مشکلات اصلی و بنیادین کسب و کار ها و توسعه آنها آشنا شده و راه های عبور از این موانع را بدانید. طرح توجیهی

تخمین بازار
تخمین بازار می تواند به منظور بررسی قابلیت ایده مربوطه در حوزه بازار صورت می گیرد. این دسته از مطالعات به شما کمک می کند تا فرصت های موجود در بخش های مختلف بازار را شناسایی نمایید. اگر هیچگونه فرصتی در بازار موجود نباشد، شاید دیگر انجام مطالعات امکان سنجی لزومی نداشته باشد. اگر فرصت هایی در بازار شناسایی شود، مطالعات تخمین بازار به مطالعات امکان سنجی در جهت دهی مطالعه سناریوها کمک می نماید. مطالعات تخمین بازار مبنای اطلاعات بسیار خوبی برای مطالعات امکان سنجی(بخش مطالعه بازار) است.

نتایج
نتایج مطالعات امکان سنجی باید شامل بررسی سناریو های مختلف ، نقاط ضعف و قوت و نیز دلایلی که در هر بخش بر آنها تکیه داشتند، باشد. صاحبان پروژه باید به مطالعه این نتایج پرداخته و آنها را به چالش بکشانند. در این مرحله باید بسیار محتاط بود.
انتظار نداشته باشید که در نتیجه یک مطالعه امکان سنجی، یک گزینه را به عنوان بهترین سناریو مطرح نماید و باقی گزینه ها حذف گردند. همواره یک گزینه از همه ابعاد بر دیگر گزینه ها نمی تواند برتری یابد. بنابراین هیچ طرحی به صورت کاملا منفی یا کاملا مثبت نیست. معمولا موانع عمده است که منجر به حذف کلی یک طرح می شود و به ندرت نیز اتفاق می افتد که بک طرح نتیجه ای کاملا مثبت داشته باشد. این مطالعه به شما کمک می نماید تا همه طرح ها را با تمام فرصت ها و تهدیداتی که دارند، ببینید و سپس اقدام به انتخاب یک طرح نمایید.
دقت نمایید که این هدف مطالعه امکان سنجی و یا وظیفه مشاور نیست که تصمیم بگیرد که کدام طرح باید انجام شود یا نشود. این مسئولیت صاحب پروژه است که با استفاده از اطلاعاتی که از نتایج مطالعات امکان سنجی و مشاوران
امکان سنجی کسب کرده است، در مورد انتخاب ایده مناسب تصمیم گیری نماید.
منبع: etarh