پرده های فیروزه ای و دل انگیز تر شدن فضای خانه

باور کنيد رنگي با اين ميزان از جذابيت و شفافيت در حقش ظلم و جفا شده است و استحقاق اين را دارد که بيشتر در دکوراسيون داخلي از آن استفاده شود. رنگ فيروزه اي مخلوطي از رنگ هاي سبز و آبي است و با رنگ هاي تيره و روشن به خوبي هماهنگ ميشود مثلا پرده فيروزه اي تيره در کنار ديوارهاي سفيد رنگ مي تواند يک دکوراسيون تيره و روشن جذاب و مدرن را رقم بزند. معمولا مردم به سمت رنگ هاي رايج در دکوراسيون گرايش بيشتري دارند و معمولا ريسک نمي کنند که از رنگ هاي کمياب که در هر دکوراسيوني ديده نمي شود بهره ببرند ولي مي خواهيم اثبات کنيم که رنگ غير متداولي مثل فيروزه اي آنقدرها هم ترسناک نيست که فکر مي کنيد.
رنگ زيباي فيروزه اي

يکي از اجزاء دکوراسيون داخلي که طرح ها و رنگ ها را به خوبي به نمايش مي گذارد و به اصطلاح به رخ مي کشد پرده است. به نظر شما پرده فيروزه اي در بخش هاي مختلف خانه که قرار بگيرد چه شکل و نمايي به دکوراسيون بخش مورد نظر مي دهد ؟
پرده فيروزه اي در اتاق نشيمن
فيروزه اي هم مثل همه رنگها داراي درجه بندي هاي متفاوتي است از تيره تا روشن. تيره اش کمي به سمت سرمه اي يايشمي متمايل ميشود و روشن آن هم تا حدي شبيه به آبي آسماني است.
اگر پرده فيروزه اي را براي اتاق نشيمن انتخاب مي کنيد توجه داشته باشيد که تيره آن فضا را مدرن و مردانه جلوه مي دهد و تا حدي هم روشنايي محيط اطرافش را مي گيرد و دکوراسيون را به سمت تيرگي سوق مي دهد. فيروزه اي هر چقدر روشن ميشود فانتزي تر و زنانه تر ديده ميشود و آنهايي که خيلي دوست دارند فضاي سنگين و تشريفاتي بر محيط اتاق نشيمن حاکم باشد بهتر است خيلي به سمت فيروزه اي روشن نروند.
منبع: پرشين وي