هم اتاق شدن کودک با نوزاد

سيسموني - داشتن اتاق مستقل براي هر يک از فرزندان از مسايل مهم پدر و مادر است. اين مشکل در قديم براي خانواده هايي که با چندين بچه در يک اتاق زندگي ميکردند مطرح نبود و کسي انتظار نداشت که اتاق مستقلي داشته باشد.
از چند دهه قبل که کار خانه سازي رونق گرفت بعضي از مردم شروع به ساختن خانه هايي کردند که چندين اتاق خواب مستقل داشت و هر يک از فرزندان خانواده اتاق مستقلي براي خود داشتند.
وضع مسکن در سالهاي اخير با سالهاي پيش فرق کرده است. بسياري از خانواده ها در آپارتمان هاي شهري و مناطقي زندگي ميکنند که قيمت مسکن به طور سرسام آوري افزايش يافته است.
براي اين خانواده ها تهيه خانه اي با اتاق خواب کافي دشوار و گاهي غيرممکن است . پدران و مادراني که در زمان کودکي خود با برادران و خواهرانشان در يک اتاق زندگي کرده اند اکنون با مشکل کمبود اتاق يا تقسيم کردن اتاق خواب فرزندشان رو به رو مي شوند.
اگر پس از تولد فرزند دوم تصميم داريد براي فرزندانتان اتاق مشترکي در نظر بگيريد بايد با توجه به امکانات و واقعيت ها برنامه خود را تنظيم نماييد. اگر کودک مايل نباشد اتاق خود را با نوزاد تقسيم کند بايد او را به نحوي آماده و راضي کنيد.
وقتي درباره آمدن نوزاد حرف مي زنيد به او بگوييد که نوزاد با او هم اتاق خواهد شد و نام اتاق او را اتاق بچه ها خواهيد گذاشت. سيسموني ، تخت و کمدي را که براي نوزاد تهيه کرده ايد در اين اتاق بگذاريد.
بهتر است براي تغيير دکوراسيون اتاق کودک و جا دادن تخت و کمد نوزاد با کودک مشورت کنيد. کودک ممکن است پيشنهاد خوبي براي اين منظور داشته باشد و در ضمن فرصتي به دست آورد تا احساس خود را درباره آمدن نوزاد به اين اتاق ابراز کند.
اگر کودک در اين مورد مخالفتي دارد به حرف او گوش دهيد ولي تابع احساسات او نشويد و به طور منطقي و واقع بينانه برخورد کنيد. به او بگوييد که به علت کمبود جا و نداشتن اتاق کافي بهتر است اتاقش را با خواهر يا برادر کوچکش تقسيم کند.
نوزاد ممکن است در چند ماه اول با بيدار شدن هاي شبانه و صداي گريه خود کودک را بيدار کند. اگر خواب کودک سبک است توصيه ميشود تخت يا گهواره نوزاد را براي مدتي در اتاق خواب خود بگذاريد ولي در هر حال جاي تخت را در اتاق بچه ها مشخص کنيد تا نوزاد براي خواب هاي کوتاه روزانه خود جايي داشته باشد.
پس از مدتي کودک با خواهر يا برادر کوچکش انس مي گيرد و به تدريج او را به عنوان هم اتاق و همبازي خود مي پذيرد و از وجودش خوشحال ميشود.
يکي از مسايل مورد توجه والدين در اتاق مشترک هم اتاق شدن خواهر و برادر است. اين موضوع در چند سال اول کودکي اهميتي ندارد ولي پس از چند سال که خواهر و برادر هر کدام براي استقلال به اتاق جداگانه اي نياز دارند اهميت پيدا ميکند.
يک دختر چهارساله شايد بخواهد بدون حضور برادرش در امور شخصي اش مستقل باشد. بخشي از اين استقلال را ميتوان با تعيين وقت استحمام جداگانه براي هر يک از فرزندان يا عوض کردن لباس در غياب يکديگر و داشتن کمد و اسباب بازي جداگانه براي هر کدام تامين کرد.
به اين ترتيب آنها ميتوانند بدون اتاق جداگانه هم تا حدي استقلال داشته باشند. براي تامين استقلال بيشتر ميتوانيد با استفاده از از يک مقسم ( پارتيشن) اتاق را به دو قسمت تقسيم کنيد و دو فضاي جداگانه براي هر يک از فرزندان به وجود آوريد.
بايد دانست که براي رشد و تکامل کودکان نيازي به اتاق جداگانه نيست. تجربه نشان مي دهد که اين روش زندگي در مورد بچه هايي که در اتاق مشترک بزرگ شده اند جنبه هاي مثبتي دارد.
مشکل هم اتاق شدن را ميتوان با ايجاد روحيه همکاري و رفاقت در کودکان از بين برد. در ضمن در مورد اختلاف نظر بچه ها بايد گفت که آنها معمولا براي بحث و مشاجره دنبال بهانه اي هستند و اگر اتاق مشترک اين بهانه را به دست آنها ندهد بهانه ديگري پيدا خواهند کرد.
منبع : کتاب فرزند دوم پيامدها و راه حل ها