همه چیز درباره روروک

سقوط، سوختگي و مسموميت، برق گرفتگي و خفگي از جمله خطرات جبران‌ناپذير روروک هستند, وظيفه خود دانستيم در اين زمينه به والدين اطلاع رساني کنيم
روروک يکي از وسايلي است که نقش عمده اي در بسياري از حوادث مرتبط با کودکان داشته و از ديرباز مورد اختلاف نظر صاحب نظران بوده است…
در قرن حاضر فروش ساليانه ? ميليون روروک در آمريکا بيانگر اين است که اين وسيله يکي از محبوب ترين وسايل مورد استفاده براي کودکان در اين کشور است. در ايران نيز وسيله مورد علاقه خانواده ها است، به خصوص انواع آن در سيسموني براي نوزادان خريداري شده و مورد استفاده قرار مي گيرد.
? نتيجه چند تحقيق جالب
تحقيقات در سال ???? ميلادي در انگليس نشان داد که روروک باعث تاخير جزيي در راه رفتن کودک مي شود و طي تحقيقاتي که در آمريکا انجام شده معلوم شده است که روروک باعث به تاخير افتادن رشد هوشي کودکان مي شود. در واقع کودکاني که از روروک استفاده مي کنند کمتر از ساير کودکان مي توانند به طور طبيعي روي زمين تجسس کنند و قوه و ميدان بينايي شان گسترش کمتري پيدا مي کند. همچنين بررسي هاي انجام شده نشان داده است که رشد هوشي و عملکرد مغزي اين کودکان به خوبي کودکان ديگر نيست و مدت زمان بيشتري طول مي کشد تا بتوانند بخزند، بنشينند و راه بيفتند.
همچنين در سال ???? تحقيقي نشان داد که روروک به شيرخواراني که هنوز در مراحل اوليه رشد حرکتي هستند استقلال بيشتر و سريع تري در دسترسي به نقاط خطرناک مي دهد و يکي از علل حوادث و آسيب ديدگي کودکان پرت شدن از پله و شکستگي جمجمه است. استفاده از روروک در کشورها و فرهنگ هاي مختلف متفاوت است. تحقيقاتي که در سال ???? در کشور ترکيه انجام شد نشان داد سه چهارم کودکان اين کشور از روروک استفاده مي کنند.
اين کودکان اغلب متعلق به خانواده هايي با سطح تحصيلات متوسط و پايين بوده و به عبارت ساده تر فقط ?? درصد از والدين ترکيه از خطرات احتمالي استفاده از روروک آگاه هستند. (ميزان آگاهي والدين در آمريکا ?? درصد است) البته با وجود آگاهي از اين خطرات، باز هم ?? درصد از خانواده ها بيان داشتند که به دليل فراهم کردن وسيله براي سرگرمي کودکان از روروک استفاده مي کنند و ?? درصد گمان مي کردند که اين وسيله به يادگيري کودک در راه رفتن کمک مي کند و ?? درصد به خاطر انجام کارهاي منزل با اين فکر که روروک کودک را سرگرم مي کند از اين وسيله استفاده مي کردند.
جالب تر آنکه نظرسنجي ها نشان مي دهد بيش از ?? درصد والدين اقرار کرده اند که پزشکان به آنها هشدار داده اند که استفاده از روروک خطرناک است ولي آنها باز هم از آن استفاده مي کردند.
? حوادث مرتبط با روروک
در سال ???? آمارها نشان داد که اين وسيله ساليانه موجب ?? هزار مورد مراجعه به اورژانس هاي آمريکا شده است. در سال ???? در انگليس ???? کودک به علت صدمات ناشي از روروک به بيمارستان آورده شده اند. به نظر مي رسد آمار حوادث ناشي از روروک مشابه حوادث ناشي از ترافيک جاده ها است.
طبق گزارش آکادمي طب کودکان آمريکا، ساليانه بين ???? تا ???? حادثه در ارتباط با روروک اعلام شده که اين فقط صدمات گزارش شده است و ممکن است بيشتر حوادث گزارش نشده باشد.
? علل پيش آمدن حوادث با روروک
?) جابه جايي سريع کودک روي همان سطح: روروک به کودک، اين اجازه را مي دهد که سريع تر از ميزان طبيعي در همين سن حرکت کرده و خودش را به وسايل و مکان هاي خطرناک مثل اتاق هاي ديگر، بخاري، شومينه، پريز برق، آشپزخانه، اجاق هاي خوراک پزي و همچنين به محوطه هاي باز مانند استخر برساند و چون شيرخوار ? تا ?? ماهه از خطرات آگاهي ندارد به وسيله روروک در معرض خطر قرار مي گيرد.
?) افتادن: افتادن علت اصلي صدمه با روروک است ممکن است کودک از روروک بيرون بيفتد يا با روروک از پله ها سقوط کند. تحقيقاتي در کانادا نشان داده است ?? درصد صدمات ناشي از روروک در اثر افتادن از پله ها بوده است. به عنوان مثال از ?? کودک آسيب ديده در اثر استفاده از روروک ?? مورد صدمه خفيف ديده اند، ? نفر دچار صدمات دنداني و سه نفر دچار شکستگي گردن و صدمه به جمجمه و ضربه به سر شده اند که ممکن است عوارض ماندگاري نزد کودک به جا بگذارد. وارونه شدن کودک به علت تعادل نداشتن (که توزيع وزن در قسمت بالا بيشتر است) اتفاق مي افتد.
?) سوختگي نيز به علت دسترسي به آشپزخانه يا بخاري، شومينه و برق گرفتگي گزارش شده است.
?) مسموميت به علت دسترسي سريع به مواد شوينده و خطرناک مانند حشره کش ها، سموم گياهي و… (که بايد توجه داشت که در دسترس کودکان نباشد)، پيش مي آيد.
? حرف آخر
به دليل صدمات ناشي از روروک، طبق دستور آکادمي طب کودکان آمريکا، کارخانه هاي سازنده موظفند برچسب اطلاعيه خطر را روي محصولشان نصب کنند و در سال ???? نيز کميسيون ايمني محصولات توليدي کودکان آمريکا کارخانه هاي سازنده را موظف به تجهيز اين وسيله با قاب چهارچوبي بزرگ تر براي جلوگيري از افتادن نمود اما آمارها نشان مي دهد با وجود اين دستورالعمل هاي ايمني، از صدمات و خطرات کاملا کاسته نشده است.
پزشکان کودکان آمريکا بالاخره بر ممنوعيت فروش اين وسيله تاکيد کردند و براي فروشندگان هر دستگاه هزار دلار جريمه در نظر گرفته شده است. در کشور کانادا نيز از سال ???? فروش و استفاده از اين وسيله ممنوع شده است و دپارتمان سلامت کودکان آمريکا بر وسايل سرگرمي جايگزين روروک ثابت با پايه هاي مانع از افتادن تاکيد کرده است.
توصيه مي شود تا زماني که ممنوعيت توليد آن در کشورهاي ديگر عملي شود، پزشکان اطفال و مسوولان از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي و نشريات، آگاهي لازم را در مورد خطرات احتمالي و گاه جبران ناپذير روروک به والدين بدهند.
منبع: دکتر سلام