نکات خرید و مدلهای جدید اسباب بازی سیسمونی

براي خريد اسباب بازي براي نوزادان نکات زيادي را براي حفظ سلامتي آن ها بايد در نظر گرفت از جمله اين که اسباب بازي نوزاد بايد:

مواد سمي و خطرناک نداشته باشد
در اسباب بازي از مواد شيميايي مضر استفاده نشده باشد. بدون پرز رنگ ندهد ومقاوم در برابر شستشو وعاري از مواد شيميايي مضر باشد
گوشه هاي تيز نداشته باشد
جسم محکم يا تيزي در ان نباشد که بتواند به نوزاد صدمه بزند
قطعات کوچک نداشته باشد
تا سن سه سالگي بايد وسايل بزرگ را براي بازي کودک انتخاب کرد تا خطر خفه شدن نداشته باشد. همچنين نبايد تکه هاي اسباب بازي جدا يا کنده شود تا احتمالا خطر بلعيدن آن توسط نوزاد وجود داشته باشد.
سنگين نباشد
وزن اسباب بازي کودک و نوزاد نبايد زياد باشد تا با سقوط روي نوزاد و کودک باعث آسيب ديدن و جراحت در کودکان شود.
اسباب بازي نوزاد
اسباب بازي هاي پارچه هاي انتخاب خوبي براي سيسموني نوزادان هستند که در ادامه مدلهاي جديد اسباب بازي نوزاد براي شما آمده است. مدلهاي اين اسباب بازي هاي براي سيسموني نوزاد پسر و دختر مناسب است.