نوزادان را طاقباز بخوابانید

بنا بر نظريه آكادمي پزشكي كودكان آمريكا، براي پيشگيري از عارضه "مرگ ناگهاني نوزادان*"(SIDS) بايد آنها را به پشت خواباند، چون به پهلو خواباندن نوزاد به جاي طاقباز خواباندن آنها، خطر چرخيدن نوزاد به روي شكم را در پي دارد، لذا روش قابل قبولي نيست. آكادمي پزشكي كودكان آمريكا شواهد روزافزوني در دست دارد كه بنابر آنها، اقداماتي نظير انتقال تخت نوزاد به اتاق خواب پدر و مادر و پستانك دادن به نوزاد به هنگام خواب در كاهش خطر عارضه مرگ ناگهاني نوزاد مؤثرند. سيسموني
منظور از (SIDS)، مرگ ناگهاني غير قابل توضيح نوزادي است كه به نظر سالم مي آيد و زير يك سال سن دارد.
از سال 1992 كه اين آكادمي پيشنهاد طاقباز خواباندن نوزادان را داده است، ميزان مرگ ناگهاني نوزادان در ايالات متحده، بيش از 50 درصد كاهش يافته است، اما علي رغم اين كاهش، عارضه SIDS به عنوان يكي از عوامل عمده مرگ نوزادان پس از يك ماهه اول زندگي باقي است و هر ساله جان 2500 نوزاد را مي گيرد. بيشتر مرگ و ميرهاي ناشي از SIDS، در فاصله 2 تا 3 ماهگي اتفاق مي افتد كه اگرچه اين مسئله مي تواند براي همه نوزادان و در هر جايي رخ دهد، اما ميزان آن در ميان نوزادان آفريقايي آمريكايي، بومي آمريكا و آلاسكا، از سرعت بيشتري برخوردار است.
برخي محققين اين فرضيه را مطرح كرده اند كه ممكن است به شكم خوابيدن نوزاد، تنفس او را دچار مشكل كند و يا منجر به بيش از حد گرم شدن نوزاد گردد. چنين مسايلي در برخي از نوزادان، احتمال مرگ ناگهاني را در آنها افزايش مي دهد.
اگرچه برخي پژوهش ها نشان داده اند كه استفاده از پستانك مي تواند در تغذيه نوزاد با شير مادر اختلال ايجاد كند و بعدها نيز مشكلات دنداني را به وجود آورد (كه البته اين شواهد از نظر اين آكادمي به اندازه كافي قانع كننده نيستند)، اما استفاده از آن به هنگام خواب در يك سال اول زندگي نوزاد با كاهش خطر عارضه مرگ ناگهاني نوزاد ارتباط دارد. بدين منظور و براي پيشگيري از عادت كردن نوزاد به پستانك، مادراني كه تمايل به تغذيه نوزاد با شير خودشان را دارند بايد پس از يك ماهگي نوزاد از پستانك استفاده كنند تا نوزاد به پستانك عادت نكرده و هم چنان از شير مادر تغذيه كند. نكته اي كه بايد مد نظر داشت اين است كه در صورتي كه نوزاد از مكيدن پستانك سر باز مي زند، نبايد او را مجبور كرد!
نوزاد 2تا3ماهگي

چه بايد كرد؟
به منظور پيشگيري از عارضه مرگ ناگهاني نوزادان، اين راهكارها پيشنهاد شده است:
1- اعم از اين كه زمان خواب نوزاد كم باشد يا زياد، او را به پشت بخوابانيد.
2- تشك خواب نوزاد بايد سفت بوده و با ملافه اي پوشيده شده باشد.
3- اشياء نرم مثل بالش، لحاف، اسباب بازي هايي كه با الياف خاص پر شده اند (مثل پنبه و...) و زيراندازهايي كه بيش از حد بزرگ هستند (و ممكن است دور نوزاد بپيچند) را از تختخواب نوزاد بيرون بياوريد.
4- خوب است كه به جاي خواباندن نوزاد نزد خودتان، تختخواب او را در اتاقتان قرار دهيد و نوزاد را در تخت خودش بخوابانيد.
5- موقع خواب نوزاد، به او پستانك بدهيد.
6- نوزاد به هنگام خواب، بايد لباس كمي به تن داشته باشد و خيلي گرم نشود.
7- در طول دوران بارداري، سيگار نكشيد و از قرار دادن نوزاد در جايي كه در معرض دود سيگار قرار دارد، خودداري كنيد.
8- نوزادتان را به مدت طولاني در صندلي مخصوصي كه در اتومبيل براي او تعبيه شده است، نگذاريد، چون فشار زيادي را به پشت سر نوزاد وارد مي شود.
در پايان، اگر نگران الگوي خواب نوزادتان و يا خطر SIDS هستيد، بهتر است با پزشك كودك خود مشورت كنيد.
منبع: تبيان