نسخه های پاييزی طب سنتی

حتي اگر دچار سرماخوردگي و حساسيت فصلي نشده ايد بهتر است به مدت ۲۰روز شروع به تقويت سيستم ايمني بدن کنيد. در اين زمينه نياز به مصرف داروي خاصي نيست. مصرف دمنوش هايي که تعداد گلبول هاي سفيد را افزايش دهد و سطح ايمني سيستم بدن را تقويت کند، کافي است.
به گزارش فرهنگ نیوز، سلامانه نوشت: اين که تقويم، روزهاي شهريورماه را نشان مي دهد اما من احساس سرما مي کنم، ته گلويم مي خارد و عطسه و آبريزش بيني دارم. نمي دانم که سرما خورده ام يا نه، راستش حوصله سرماخوردگي ندارم، دوست ندارم هنوز پاييز نيامده سرما بخورم.با خانم دکترفهميه نبي، متخصص گياهان دارويي گفت وگو کردم. او معتقد است، با شروع سرما، به لحاظ اقليمي فصل پاييز شروع شده است هرچند تقويم آن را نشان ندهد. وي درباره پيشگيري از حساسيت پاییزی، سرماخوردگي و تقويت سيستم ايمني بدن توصيه هايي دارد که خواندني است. فصل پاييز با سردي و خشکي همراه است و با ويژگي هاي مزاج سودا و غلبه سودا همخواني دارد، کساني که طبعشان سوداوي است، در اين فصل بايد مراقبت هاي غذايي و دارويي داشته باشند

به طور معمول حجامت در اول فصل تجويز مي شود زيرا خون فاسد و رسوبات بدن، غليان مي کند و زمان خوبي است براي زدودن رسوبات. بنابراين فصل پاييز، فصل سم زدايي و تصفيه رسوبات است. خوانندگان محترم بايد به اين نکته توجه ويژه داشته باشند زيرا اگر مراقبت هاي لازم در اين فصل را انجام ندهند، در فصل زمستان دچار بيماري مي شوند. غلبه سودا يا غلبه سردي باعث شروع حساسيت هاي فصلي مي شود. در اين فصل که همزمان با شروع سال تحصيلي است، اگر کودکان درگير بيماري شوند قطعا تمرکز کافي نخواهند داشت و مصرف داروهاي ضدحساسيت نيز عوارض خود را دارد. چنين کودکاني صبح خواب آلوده به مدرسه مي روند و اين عوامل باعث مي شود دچار افت تحصيلي شوند. اگر سرماخوردگي پاييزي طولاني شود تا پايان زمستان همراهشان خواهد بود. بسياري از غذاها و دمنوش هاي گياهي براي پيشگيري از اين موارد به ما کمک مي کند. بيستم شهريور به بعد زمان خوبي براي شروع تقويت ايمني بدن است. در فصل تابستان به دليل گرمي، از شربت ها و دمنوش هاي خنک استفاده مي کرديم اما با شروع فصل پاييز بايد اين نوشيدني ها تغيير کند به ويژه از غروب آفتاب به بعد بايد مصرف سردي ها را کاهش داد. حتي از شير، دوغ و ماست به همراه گرمي استفاده کنيم و يا از غروب آفتاب به بعد مصرف نکنيم زيرا در غير اين صورت باعث غلبه بيشتر سودا همراه با آبريزش بيني، خارش حلق و عطسه مي شود، اين علامت ها فرد را مجبور به مصرف آنتي هيستامين مي کند و بالطبع دچار عوارض آن خواهد شد.