مشکلات تغذیه ای کودکان

کودک من خوب غذا نمي خورد !

کودکان در مراحل اوليه رشد نمي توانند در آن واحد به چند چيز توجه کنند اگر شما ازآنان مي خواهيد که فقط به غذا خوردن توجه نمايند بنابراين مي بايست محرک هاي محيطي را که احتملا باعث برهم زدن تمرکز کودکان مي شود از اطرافشان حذف کنيد . مشاوره صنعتي

توجه کردن به کودک مسئله مهمي در طول رشد او مي باشد که بايد به موقع صورت گيرد اين مسئله در غذا خوردن هم موثر مي باشد توجه بايد در موقعي صورت بگيرد که کودک کوچکترين علاقه اي به غذا نشان داد و بايد در اين موقعيت به شدت او را تحسين کرده و خوشحالي تان را به وي نشان دهيد و چنانچه کودک علاقه اي به غذا و غذا خوردن نشان نداد سعي کنيد اصلا به او توجه نکنيد ( در ابتدا کودک در مقابل اين شيوه رفتاري شما عکس العمل شديدي نشان مي دهد و احتمالا به سبک غذا خوردن خود ادامه مي دهد تا شما را به انجام کارهاي قبلي برگرداند يعني غذا نمي خورد تا شما به او توجه کنيد مانند گذشته )

کودکان دوست دارند والدينشان را راضي نگه دارند بنابراين بسيار مهم است که براي کودکان روشن شود شما دقيقا چه موقع از او راضي مي شويد و وي را تحسين مي کنيد ( براي مثال : افرين پسرم که اومدي روي صندلي نشستي و چقدر هم زود غذا خوردي . اي شيطون )
بايد به کودک در زمان خردسالي خيلي واضح و روشن توضيح دهيد که در موقعيت هاي مختلف چه انتظاري از آنان داريد ضروروي است همواره از علايم و پيام هاي مشخصي استفاده کنيد تا کودک دقيقا زمان شروع يا ختم هر وعده غذايي را متوجه شود ( براي مثال هر وقت که من بشقاب ها را روي ميز مي چينم به اين معني است که تو بايد بروي دست هايت را بشويي و براي غذا خوردن آماده شوي و هر وقت که ما نوشيدني هايمان را تمام کرديم تو مي تواني بروي و بازي کني .
گذاشتن و رها کردن غذا و نوشيدني در تمام روز دور کودکي که سرگرم بازي يا تماشاي تلويزيون است اصلا درست نيست
کودکان بايد غذا خوردن ولذت بردن از آن را ببينند تا ياد بگيرند که غذا خوردن نيز مي تواند سرگرمي خوب و لذت بخشي باشد پس کودکان نبايد به تنهايي در مقابل تلويزيون غذا بخورند .

منبع: ارمانا 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون