مراحل رژیم اتکینز

خوردن كربوهيدرات چه از منابع مستقيم آن و چه از منابع غير مستقيم ( كربوهيدرات پنهان ) است . چون محدوديت مصرف پروتئين و چربي وجود ندارد احساس گرسنگي نيز پيش نمي آيد و كم كم اشتها كم مي شود . از آنجا كه در اغلب رژيم وزن از دست رفته كه معمولا هم به سرعت به وجود مي آيد بر مي گردد رژيم اتكينز داراي 4 نوع با 4 مرحله است .

1 – مرحله مقدماتي Induction diet

2 – رژيم در حين كم كردن وزن Ongikg weightloss

3 – مرحله پيش نگهدارنده وزن Pre maintenance

4 – مرحله نگهدارنده وزن Maintekakce

1 – مرحله مقدماتي كه سخت ترين مرحله ي رژيم است معمولا 2 هفته به طول مي انجامد . رژيم در اين مرحله فرد را وا مي دارد كه اغلب موانع براي كاهش وزن را از پيش پاي خود بردارد . محدوديت شديد كربوهيدرات بايد اعمال شود به طوري كه كربوهيدرات مصرفي نبايد از 20 گرم در روز تجاوز كند كه آن هم از سالاد و سبزيجات غير نشاسته اي مجاز تامين مي شود . سوخت و ساز بدن از مصرف كربوهيدرات به سوزاندن چربي تغيير مي كند و بدن از لحاظ بيوشيمي آمادگي از دست دادن وزن را مي يابد.

روزي 3 ظرف سالاد يا 2 ظرف همراه با دوسوم ظرف سبزيجات پخته آزاد است . خوردن شكر ، دسر ، شير كم چربي ، برنج سفيد ، سيب زميني و ماكاروني غير مجاز است . در اين مدت فرد بايد دقيقا هر آنچه را برايش رخ مي دهد در نظر داشته باشد چرا كه مشخص مي شود مقاومت فرد نسبت به از دست دادن چربي كمي كمتر از حد متوسط است معمولا بين 7-6 kg كاهش وزن پيدا ميكنند و افراد داراي مقاومت بالا كمتر از اين حد .

از دست دادن كتون كه در نتيجه ليپوليز به وجود مي آيد در اين مرحله از رژيم به وجود مي آيد كه از بوي ادرار و همچنين با نوار تست ليپوليز قابل مشاهده است .

مرحله ي بعدي رژيم با رژيم بعدي اتكينز رژيمي است كه فرد در حين ازدست دادن وزن بايد رعايت كند و شخص با رعايت اين دستورآهسته به سوي هدف هدايت مي شود .مرحله سوم رژيم پيش نگهدارنده وزن است كه راهنمايي هايي در خصوص شيوه ي غذا خوردن مي كند و در صورت پشتكار براي هميشه فرد وزنش را حفظ مي كند .

مرحله ي چهارم رژيم نگهدارنده است ودر نهايت حال عمومي فرد رژيم گيرنده خوب مي شود و خستگي ، تحريك پذيري ، افسردگي ، حواس پرتي ، سردرد ، بي خوابي ، سرگيجه ، دردهاي عضلاني ، سوزش سر دل ، التهاب روده ، احتباس آب ، علايم پيش از قائدگي از بين مي رود.