لوازم مراقبت از نوزادان دوقلو

اگر فکر خريد دو عدد از هر چيز شما را به وحشت مي اندازد نگران نباشيد. درست است که فرزندان دوقلو داشتن پرهزينه تر از داشتن يک فرزند است ولي نه دورانديشي حکم ميکند و نه ضرورت دارد که همه چيز را نو يا دوتا تهيه کنيد.
نيازي نيست که سيسموني نوزادان دوقلو مفصل باشد.حدود ده لباس سرهمي استرچ يا پيرهن نخي و به همين تعداد تي شرت براي اغلب نوزادان کفايت ميکند.احتمالا چند قنداق و يک پتو براي هر کودک لازم داريد.حتما بايد چند ملحفه براي هر يک از تختهاي نوزادان داشته باشيد.هر کودک يک پلوور و يک کلاه و اگر هوا سرد باشد يک کاپشن سرهمي نياز دارد.
پوشک
دو کودک دوبرابر يک کودک پوشک لازم دارند.پوشک يا کهنه ي هر نوزاد را در هفته بايد حدوود 100 بار عوض کرد.اگر از پوشک استفاده کنيد هزينه دوبرابر ميشود ولي راحت تر است و در اندازه ي بچه ي نارس تا نوپا موجود است.
اگر به جاي پوشک کهنه بکار ببريد لازم نيست دوبرابر تهيه کنيد.کافي است دفعات شستشو را مضاعف کنيد.چيزي نميگذرد که شستن کهنه ها بخشي از برنامه ي روزانه ي شما ميشود.
تخت نوزاد
نوزادان دوقلو در ماههاي اول و شايد حتي تا مدتي بعد هم بتوانند در يک تخت بخوابند.بعضي از دوقلوها وقتي به آنها اجازه دهيد کنار يکديگر بخوابند بهتر به خواب ميروند. ممکن است کودکن بين سه تا شش ماهگي کم کم مزاحم خواب يکديگر شوند.هر تختي که مي خريد يا قرض ميگيريد بايد از معيارهاي ايمني برخوردار باشد.
نرده هاي تخت نبايد بيش از 6 سانتي متر از هم فاصله داشته باشند زيرا اگر سر کودکتان از لاي نرده ها رد شود ممکن است کودک دچار خفگي گردد (سر کوچک باشد). به علاوه گهواره بايد عاري از زائده هايي باشد که به لباس نوزاد گير کنند.
کالسکه
يک کالسکه ي دوقلوي خوب بخريد.دوقلو ها طولاني تر و به دفعات بيشتري از کودکان يک قلو از کالسکه استفاده ميکنند زيرا چشم و دست هيچ پدر و مادري ياري نميکند که دونوزاد ، نوپا يا خردسالِ رها را کنترل کند.مشخصات چند نوع مختلف کالسکه همراه محاسن و معايبشان در زير آمده است.
بعضي از کالسکه هاي ليموزين مانند، سنگين و درازند. هل دادن بيشترشان ساده است ولي در اتومبيل گذاشتن و از اتومبيل بيرون آوردنشان دشوار است.دوقلو ها يا رو به روي هم يا هردو رو به جلو مي نشينند. هردو صندلي را ميتوان کاملا خواباند.بيشترشان حتي براي نوزادان هم راحتند ولي در بعضي از مدلها دوقلوهاي نوپا زياد جاي پا ندارند.
کاسکه هاي سايد باي سايد را که عرضشان کمتر از نود سانتي متر باشد از بيشتر درها و راهروها ميتوانيد بگذرانيد.در خيلي از اين کالسکه ها صندلي را ميتوان کاملا خواباند تا کودکان از بدو تولد امن و راحت باشند.وزن بعضي از مدلها کمتر از نه کيلوگرم است به راحتي جمع ميشوند و در اتومبيل جاي کمي ميگيرند.
بعضي از کالسکه هاي دو نفره را براي استفاده ي يک نوپا و يک نوزاد طراحي کرده اند.معمولا هر دو صندلي رو به جلو هستند و فقط يکي را مي توان کاملا خواباند.اين کالسکه ها زماني به کار مي آيند که هر دو کودک بتوانند بنشينند و اغلب ارزان تر از کالسکه هاي واقعي کودکان دوقلو هستند. تا آن زمان ميتوان يک کودک را در آغوشي مخصوص نوزاد و ديگري را در کالسکه گرداند.
آغوشي نوزاد
بعضي از آغوشي ها را مخصوص نوزادهاي دوقلو طراحي کرده اند.عملي ترينشان مدلي است که ميتوان با بازکردن زيپ آن آغوشي ها را از هم جدا کرد تا به صورت تکي يا دوقلو مورد استفاده قرار گيرند.
ساير تجهيزات
ميز تعويض خوب است ولي ضروري نيست. يک حوله ي تميز ، ملحفه ي فلانل يا صفحه ي تعويض بر کف اتاق ، روي کاناپه يا تخت هم همان کار را ميکند.وقتي يکي از دوقلو ها را شير ميدهيد ميتوانيد با تاب نوزاد ديگري را به طرز خوشايندي سرگرم کنيد.اگر دو تاب داشته باشيد خودتان هم وقتي براي غذا خوردن پيدا ميکنيد، اما هرگز کودکان را بدون مراقب در تاب رها نکنيد.
صندلي نوزاد به خصوص ني ني لاي لاي وسيله ي مفيدي است.هنگامي که دوقلوهايتان در صندلي نوزاد دراز کشيده اند ميتوانيد با شيشه به آنها شير بدهيد. ميتوانيد يک کودک را بغل کنيد و شير خود يا شيشه ي شير را به او بدهيد و کودک ديگر را در ني ني لاي لاي به آرامي تاب دهيد.
يک پارک کودک معمولا براي محدود کردن دو کودک پرجنب و جوش خيلي کوچک است ، ولي گذاشتن نوزادانتان در پارک کودک آنها را از گزند احتمالي خواهران و برادران بزرگتر محفوظ نگاه ميدارد.بعدها هم براي انبار کردن اسباب بازيها يا محدود کردن يکي از کودکان دوقلو زماني که داريد به ديگري رسيدگي ميکنيد عالي است.
تجهيزات غيرضروري
روروئک ،جامپر ، بانسر و لوازمي از اين قبيل غيرضروري هستند. به ويژه روروئک که باعث حوادث فراوان و مراجعه ي مکرر به اورژانس مي شود.پيش از اينکه کودکان به دنيا بيايند فقط مواد ضروري را تهيه کنيد.لوازمي را که دوستانتان حاضرند قرض بدهند قبول کنيد. بعد از تولد فرزندان دوقلويتان بهتر ميتوانيد تشخيص دهيد که کدام يک از آنها به کار شما و فرزندانتان مي آيند.
منبع : کتاب کليدهاي رفتار با دوقلوها