لباس نوزاد سرهمی برای سیسمونی

لباس هاي سرهمي، عضو ثابت سيسموني نوزادان هستند، چون اين لباسها بدن نوزادان را گرم نگه مي دارند و مانع سرما خوردگي آنان مي شوند.
لباسهاي نوزاد، به خصوص لباسهايي که با پوست نوزاد تماس دارند، از جنس پارچه هاي لطيف و بدون پرز و بو دوخته مي شوند و در آن ها از هر گونه برجستگي نظير درزهاي چند لايه، دکمه و … پرهيز مي شود.
در لباسهاي نوزادي اغلب از دکمه هاي قابلمه اي يا بند براي بستن لباس استفاده مي شود تا برجستگي دکمه ها باعث درد در پوست لطيف نوزادان نشود. همچنين لباسهاي سرهمي داراي درز دکمه داري هستند که براي تعويض پوشک نوزاد بدون در آوردن لباس در نظر گرفته مي شود.
بعضي از لباسهاي سرهمي جوراب دار و يا کلاه دار هستند که کمک مي کند بدن نوزاد گرم بماند. اين نوع لباسهاي سرهمي در ليست سيسموني نوزاداني که در فصلهاي سرد سال به دنيا مي آيند، قرار مي گيرند. 

منبع: کودک سيتي