طــــرح امکان سنجی

مطالعات امكان‌سنجي (طرح توجيهي فني- اقتصادي) معمولاً جهت تامين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري ارائه مي‌شود تا بر اساس برنامه زمان‌بندي و منابع مورد نياز و همچنين با بررسي درآمدها و شرايط بازگشت سرمايه، سرمايه‌گذار يا بانک را متقاعد سازد که در پروژه سودآوري مشارکت مي‌‌کند. بررسي توجيه‌پذيري هر طرح سرمايه‌گذاري در سه بخش مطالعات بازار، مطالعات فني و مطالعات مالي صورت مي‌پذيرد.
معمولاً در اين‌گونه مطالعات به موضوعاتي چون وضعيت بازار، مشخصات محصول، ظرفيت توليد، ماشين‌آلات لازم، ميزان سرمايه‌گذاري و سودآوري طرح پرداخته مي‌شود. فعاليت‌هاي موسسه در اين حوزه عبارتند از:
مطالعات فرصت Opportunity Study
مطالعات مقدماتي امکان‌سنجي Pre-Feasibility Study
مطالعات امکان‌سنجي Feasibility Study
مطالعات امکان‌سنجي فني Technical Study
مطالعات امکان‌سنجي تهيه شده در موسسه بر اساس استاندارد UNIDOبوده و از نرم افزار Comfar III استفاده مي‌شود.

منبع: سپينود 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون