طرح توجیهی و مطالعات امکانسنجی

طرح توجيهي فني اقتصادي يا گزارش امکان سنجي feasibility study مطالعات اوليه و پايه اي براي هر پروژه سرمايه گذاري محسوب مي شود. بنابراين همه پروژه هاي سرمايه گزاري به نوعي براساس اهداف ذينفعان به اين مطالعات نياز دارند. طرح توجيهي فني اقتصادي گزارشي است که از سه وجه بازار ، فني و مالي طرح را بررسي مي کند و از هر منظر انجام طرح را رد يا توصيه مي کند و در جمع بندي به اين نتيجه مي رسد که طرح توجيه پذيري اقتصادي ، فني يا مالي را دارد يا خير .
طرح توجيهي معادل واژه انگليسي Feasibility Study Report مي باشد و عبارتست از گزارشي که توجيه پذيري يک طرح را از جنبه هاي مختلف بازار، فني و مالي مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهد.
مطالعه بازار: معادل واژه انگليسي Market Study بوده که جنبه هاي مختلف بازار محصول (محصولات) طرح از جمله عرضه، تقاضا، کمبود، بازار هدف و … را مورد مطالعه قرار مي دهد.
توجيه پذيري فني: معادل واژه انگليسي Technical Feasibility بوده که جنبه هاي فني طرح از جمله فن آوري، ظرفيت، محل اجرا، ماشين آلات و تجهيزات توليد و ساختار اجرائي طرح را مورد بررسي قرار مي دهد.
تجزيه و تحليل مالي: معادل واژه انگليسي Financial Analysis بوده و جنبه هاي مختلف مالي و سودآوري طرح را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.
منبع: etarh 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون