طرح توجیهی اقتصادی

طرح توجيهي فني- اقتصادي(امکان سنجي) معمولاً جهت تامين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري ارائه مي‌شود تا بر اساس برنامه زمان‌بندي و منابع مورد نياز و همچنين با بررسي درآمدها و شرايط بازگشت سرمايه، سرمايه‌گذار يا بانک را متقاعد سازد که در پروژه سودآوري مشارکت مي‌‌کند. بررسي توجيه‌پذيري هر طرح سرمايه‌گذاري در سه بخش مطالعات بازار، مطالعات فني و مطالعات مالي صورت مي‌پذيرد.

معمولاً در اين‌گونه مطالعات به موضوعاتي چون وضعيت بازار، مشخصات محصول، ظرفيت توليد، ماشين‌آلات لازم، ميزان سرمايه‌گذاري و سودآوري طرح پرداخته مي‌شود. فعاليت‌هاي موسسه در اين حوزه عبارتند از:

 

مطالعات فرصت Opportunity Study
مطالعات مقدماتي طرح توجيهي(امکان سنجي) Pre-Feasibility Study
مطالعات طرح توجيهي(امکان سنجي) Feasibility Study
مطالعات طرح توجيهي فني(امکان سنجي فني) Technical Study

طرح توجيهي(امکان سنجي) تهيه شده در موسسه بر اساس استاندارد UNIDOبوده و از نرم افزار Comfar III استفاده مي‌شود. 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون