طرح توجیهی احداث واحد پاکت کاغذی چند لایه

معرفي محصول طرح توجيهي
طرح توجيهي پيش رو در مورد محصول پاکت هاي کاغذي چند لايه مي باشد که يکي از انواع کالاهاي مورد استفاده در صنايع بسته بندي به حساب مي آيند که اغلب در صنايع سيمان براي حمل و نقل و نگهداري و کودهاي شيميايي يا ساير محصولات شيميايي به کار مي رود. در اين طرح توجيهي مراحل مختلف توليد اين نوع پاکت هاي چند لايه کاغذي که بيشتر به منظور بسته بندي سيمان و موارد مشابه استفاده مي شود ، مورد بررسي قرار مي گيرد . کد آيسيک محصول اين طرح توجيهي ( انواع پاکت )21091120 و کد آيسيک پاکت گچ و سيمان 21091128 مي باشد .

طرح توجيهي احداث واحد پاکت کاغذي چند لايه
معرفي كاربردهاي محصول طرح توجيهي
اين نوع پاکت ها بيشتر در صنايع بسته بندي سيمان و گچ و صنايعي از اين دست مورد استفاده قرار مي گيرد . البته بعضي از انواع بخصوص اين محصولات نيز براي بسته بندي مواد غذايي مخصوصاً شير مورد مصرف قرار مي گيرد .

بررسي سابقه مصرف محصول طرح توجيهي
با توجه به عدم دسترسي به آمار و اطلاعات دقيق در مورد واردات و صادرات پاکت هاي کاغذي چند لايه که براي بسته بندي و حمل و نقل سيمان و ساير محصولات شيميايي به کار مي رود، ارائه آمار دقيق ميزان مصرف در سال هاي گذشته و نيز سال هاي آتي توسط متخصصان تهيه اين طرح توجيهي دشوار مي باشد. در اين طرح توجيهي براي رفع اين مشکل ، به بررسي ميزان مصرف پاکت هاي کاغذي چند لايه طي سال هاي اخير پرداخته و با توجه به تعداد کارخانجات در حال احداث ميزان نياز کشور در سال 1390 را با الويت صادرات بررسي مي نماييم. ظرفيت اسمي توليد سيمان در کشور با وجود 67 کارخانه سيمان 67201272 تن مي باشد که با در نظر گرفتن راندمان 80 % براي هر يک از آنان درسال 53761017.6 تن توليد سيمان خواهيم داشت و با توجه به بسته بندي 50 کيلو گرمي سيمان کل نياز کشور به پاکت 1075 ميليون عدد در سال 89 مي باشد.

تحليل ضرورت اجراي پروژه طرح توجيهي
در حال حاضر در ايران به دليل وجود معادن غني آهک و گچ و همينطور کارخانجات بسيار توليد سيمان که عمده مصرف کنندگان پاکت هاي کاغذي چند لايه بصورت پاکت سيمان مي باشند ، توليد چنين محصولي مي تواند به هر چه بيشتر کردن سرعت رشد اقتصاد غير نفتي کشور، کمک شاياني نمايد ، به همين دليل اين محصول داراي اهميت استراتژيک بالا در وضعيت کنوني کشور است ، البته لازم به ذکر است که خود اين محصول به تنهايي از اهميت خاصي برخوردار نيست ولي از آنجا که اين کالا براي بسته بندي و حمل و نقل محصول پراهميتي چون سيمان و يا ساير محصولات شيميايي مورد استفاده قرار مي گيرد مي تواند از نظر استراتژيک جايگاه بالايي دست يابد .

مواد اوليه، کمکي و مصرفي طرح توجيهي
کاغذ مورد استفاده در ساخت پاکت هاي سيمان و گچ بايد از نوع ساك کرافت با مشخصات مندرج در جدول 2 و4 استاندارد ملي ايران ( 4541) باشد و پاکت مورد استفاده در بسته بندي گچ و سيمان و ساير مصالح پودري ساختماني با جرم ويژه مشابه بايد داراي مشخصات مندرج در جدول شماره يک اين استاندارد باشد .

بازار هدف محصول طرح توجيهي
با توجه به نياز تمام کشور به محصول اين طرح توجيهي بازار هدف به صورت عمده بازار داخلي خواهد بود . البته با توجه به موقعيت مناسب کشور در منطقه و با توجه به قابليت هاي صادرات مي توان به بازار هاي مناسب صادرات در منطقه دست يافت .

دانش فني پروژه در توليد محصول طرح توجيهي
روش ارائه شده تقريبا در تمامي کارخانجات و کشور هاي توليد کننده مورد استفاده قرار مي گيرد و اختلاف هاي موجود بين واحد هاي مختلف به ميزان اتوماسيون دستگاه ها در خط باز مي گردد، لذا تفاوت محسوسي بين واحد هاي توليد کننده در انتخاب روش توليد وجود ندارد .
منبع: سپينود 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون