طراحی داخلی چیست؟

در طراحی داخلی  سقف ها وکف ودیوارها را می توان به عنوان پس زمینه فرض نمود که روی سایر بخش ها تاثیرگذار بوده وانتخاب رنگ مناسب برای آن ها یکی از راه های ایجاد تعادل در محیط است. مثلا اkjخاب رنگ هایی چون سفید ویا رنگ های  خنثی چون کرم وخاکستری مناسب هستند البته باید توجه شود که انتخاب رنگ پس زمینه باید متناسب با رنگ سایر لوازم تزیینی چون مبل ها وپرده و.....باشد تا هارمونی وکنتراست باعث زیبایی محیط شود.

طراحی داخلی