سیستمهای آدرس پذیر در اعلام حریق

نسل جديد سيستمهاي اعلام حريق ، سيستم هاي آدرس پذير در اين سيستم تمامي عناصر به کاررفته مثل آشکارسازها، شستي ها، آژيرها، توسط يک کد يا آدرس مشخص مي شوند.
اين سيستم قادر است با شناسايي آدرس المان ها محل دقيق وقوع آتش سوزي را با به صدا درآوردن آزير آن بخش اعلام کند. اين سيستم ها معمولا به صورت حلقوي (loop) سيم کشي مي شوند. اين سيستم ها داراي مشخصات فني بالاتر و قابليت هاي بيشتري نسبت به سيستم هاي متعارف هستند داراي سرعت بالاي تشخيص حريق، شناسايي محل حريق و نگهداري آسان تر و راحت تر است. قابل ذکر است که با استفاده از اين وسيله مي توان به طور چشمگيري هزينه سيم کشي سيستم را کاهش داد. اغلب پيشنهاد مي شود براي مکانهايي از قبيل کارخانه ها، ادارات، مدارس، دانشگاهها و بيمارستان ها از اين سيستم استفاده گردد. ماژولها و بردهاي مدارات اضافي به اين سيستم اجازه مي دهد تا قابليت توسعه بيشتري براي خروجي هاي راه دور ، نظارت، کنترل تغذيه و خدمات ديگري داشته باشند.

سيستم هاي آدرس پذير همچنين اجازه مي دهند تا برروي ورودي ها و خروجي نظارت داشته باشيد. علاوه بر اين در صورت رخ داد مشکل و يا نقصي اطلاعات کنترل پنل هاي اين سيستم به شما کمک خواهد کرد.براي مثال در هنگام نصب، در صورت فراموش کردن نصب قطعه اي ، اشتباه در انتخاب نوع قطعه اي، مشکل قابل رويت و به سادگي قابل رفع خواهد بود.
- سيستم هاي هوشمند، آنالوگ نيز همانند سيستم هاي آدرس پذير داراي تمامي مزيت هاي ديگر مي باشد.با اين تفاوت که ويژگي هاي بيشتري را در زمينه تست و نگهداري سيستم ارائه مي دهد و به جاي استفاده از دتکتور براي هردو شرايط عادي و نرمال، اين سيستم از سنسور براي تخمين سطح هشدار استفاده مي کند در سيستم هاي هوشمند، دتکتورها همواره فعال و به طور پيوسته پاسخگوي سيگنال هاي ارسالي از سوي کنترل پنل هستند و مانند سيستم هاي آدرس پذير و متعارف تنها در دو وضعيت هشدار و عدم هشدار قرار ندارد و به وسيله اين ارتباط سنسور و پنل ، بر اساس برنامه ريزي انجام شده مشخص خواهد کرد که وسيله در شرايط نرمال يا آلوده ، هشدار است. مطالب بالا نکاتي در مورد آموزش اعلام حريق اشاره مي کند.