روانشناسی صنعتی چیست؟

روان شناسي صنعتي و سازماني دانش بررسي رفتار انسان ها در محل کار است. اين دانش مي کوشد تا با به اجرا گذاشتن نتايج و روش هاي روان شناختي به کارگران و سازمان ها کمک نمايد. به اين شاخه از روان شناسي گاه روان شناسي کار و روان شناسي شغلي هم گفته مي شود.روانشناسي صنعتي يکي از شاخه هاي ارگونومي است .از جمله مباحث مطرح در اين شاخه از روان شناسي مي توان به رفتار سازماني. توسعه وبالندگي سازمان .مشاوره شغلي وحرفه اي .روان شناسي مصرف کنندگان .روان شناسي تبليغات و بازاريابي .روان شناسي منابع انساني.روان شناسي استخدامي .روان شناسي بهره وري و... اشاره کرد. اين رشته را در امريکا تحت عنوان industrial and organizational psychology اين رشته را مي شناسند ولي در اروپا تحت عنوان work psychology مي شناسند. اين رشته يکي از رشته هاي کاربردي در دانشگاهها مي باشد وفارغ التحصيلان اين رشته مي توانند کمک زيادي به صاحبان صنايع و سازمانها در جهت تعالي و رشد سازماني واحد آن ها بکنند. در ايران اين رشته از سال ?? در دانشگاه هاي دولتي اصفهان و اهواز راه اندازي شده است و تاکنون دانشگاههاي ازاد هم در اين رشته دانشجو مي گيرند. از استادان داراي مدرک دکترا دراين رشته مي توان از دکتر حسين شکرکن (دکتراي روان شناسي صنعتي از برکلي امريکا محل خدمت دانشگاه شهيد چمران اهواز). دکتر ابوالقاسم نوري (دکتراي روان شناسي صنعتي از کويينز انگلستان ومحل خدمت دانشگاه اصفهان) دکتر بهزاد رمضاني(استاد مدعو دانشگاه تهران)دکتر محمود ساعتچي (دکتراي مشاوره با گرايش صنعتي وسازماني از اله اباد هند.ومحل خدمت دانشگاه طباطبايي) نام برد..از کارشناسان زبده وداراي سابقه کاري عملي در زمينه روان شناسي صنعتي و سازماني مي توان از اصغر محمدي نام برد که با سابقه ترين کارشناس روان شناسي صنعتي در ايران مي باشد. و در پايان مقالاتي از آقاي دکتر عباس پاليزدار مشاور کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي عيناً آورده شده که داراي نکات جالب و کاربردي در اين زمينه مي باشد . مشاوره صنعتي

تعريف کار:
آدام اسميت معتقد است که سعادت و ثروت هر ملت، بسته به نيروي کار مردم آن است. هانري ميلر مي گويد: کار و زندگي، لازم و ملزوم اند؛ کار کن براي زندگي و زندگي کن براي کار. هنري فورد معتقد است شخصي که از کار مي گريزد، از زندگي مي گريزد. اسکار وايلر نيز گفته است که هرچه کار سخت باشد، بيکاري از آن سخت تر است?

تعريف روانشناسي کار:
در تعريف روانشناسي کار مي توان گفت، رشته اي از روانشناسي که در آن رفتار آدمي در رابطه با کار مورد مطالعه قرار مي گيرد. هدف اصلي روانشناس کار نيز مطالعه و کاربرد آن دسته از اصول و يافته هاي علم روانشناسي است که در رابطه بين انسان و کار او اثر مي گذارد. بنابراين، مي توانيم قلمرو روانشناسي کار را به عنوان مطالعه رفتار آدمي در آن جنبه از حيات بدانيم که: با « کار» پيوندي تنگاتنگ دارد و رفتار آدمي را در رابطه با آن تحت مطالعه و بررسي قرار مي دهد.براي به حداقل رسانيدن اين مشکلات انساني در کار، از قوانين و يافته هاي روانشناسي استفاده مي کند.
منبع: افتاب 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون