دوربین مداربسته ptz

در اينجا به آموزش دوربين مدار بسته مي پردازيم. دوربين مداربسته ptz يا speed dome يک نوع دوربين مدار بسته چرخشي است.
اين دوربين قابليت چرخ 360 درجه را دارد.
دوربين مداربسته ptz در ظاهر شبيه به دوربين مدار بسته dome مي باشد با اين تفاوت که داخل دوربين يک موتور وجود دارد که مي تواند لنز دوربين را به حرکت در آورد.
دوربين مداربسته چرخشي
دوربين مداربسته ptz

در دوربين مداربسته ptz علاوه بر سيم کوآکسيال و سيم تغذيه يک زوج سيم مثبت و منفي که به آنسيم ديتاي RS-485 ميگوند وجود دارد اين سيم را بايد به پشت کنترلر خو متصل نماييم.
کار با اين دوربين از دو روش امکان پذير است:
روش اول :از طريق Controller
روش دوم:از طريق دستگاه DVR
Controller:اين دستگاه مي تواند با دوربين ارتباط برقرار کرده و آن را به حرکت در آورد.
تعداد دوربين هايي که يک دستگاه کنترلر مي تواند به آنها وصل شود و آنهارا کنترل نمايد 255 عدد است.
کنترول دوربين مداربسته ptz
کنترول دوربين مداربسته ptz
تصوير بالا يک نمونه از اين کنترلهل مي باشد.
حالا اين دستگاه چگونه مي تواند دوربين مورد نظر ما را بشناسد و با آن ارتباط برقرار نماييد؟
وقتي قاب دوربين را باز ميکنيم در زير برد دوربين يک ديپ سوئيچ 8 تايي وجود دارد که روي آن on و off مشخص شده.
ما بايد از طريق کد باينري به دوربين عدد دهيم
مثال :دوربين 22 (براي اين عدد بايد کليد 5 و 3 را on و مابقي را در حالت off قرار دهيم.)
از روي کاتالوگ کنترلر نيز باييد وارد تنظيمات آن شويم و دوربين 22 را به آن معرفي کنيم.
در روي کنترلر اعداد 1-9 و تعدادي کليد وجود دارد .اين کليد ها به ما کمک مي کند که بتوانيم به صورت دلخواه نقاطي را مشخص نماييم که دوربين به صورت خود کار از اين نقاط تصوير برداري نماييد.
روش دوم که با دستگاه DVR است زياد مشکل نيست فقط بايد سيم RS-485 را به پشت دستگاه متصل نماييم.