ده قرار مهم برای زندگی مشترک

خوشحایم که زمانی را اختصاص داده اید تا یکدیگر را بهتر بشناسید.چه نامزد کرده باشید یا به صورت جدی به فکر ازدواج باشید،فرصت دارید که رابطه تان را با همسر آینده تان روشن تر ببینید،به یکدیکر توجه داشته باشید و یکدیگر را تصدیق کنید. مشاوره صنعتی
این قرارها به شما کمک می کند تا مطمئن شوید که برای ازدواج کاملا آماده اید یا نه؟

قرار اول:مطرح کردن امیدها،آرزوها و انتظارا
به خواسته های خود نظری بیندازید و ببینید کدام یک واقع گرایانه هستند.از خواسته ها و انتظارات خود با طرف مقابل صحبت کنید.

قرار دوم:پذیرش تفاوتها
برای داشتن زندگی ایده آل شباهتها و تفاوتها ی یکدیگر را بهتر درک کنید.

قرار سوم:ارتباط و اتصال
ارتباط برقرا کردن به زوج ها کمک می کند تا پس از ازدواج با یکدیگر ارتباط نزدیک و صمیمانه ای داشته باشند.

قرار چهارم:حل مشکلات به صورت یک زوج
با استفاده از روشهای صادقانه بصورت مشترک روی مشکلات تمرکز کنید.

قرار پنجم:مدیریت مالی
اهداف مالی خود را تعیین کنید و یک برنامه مالی قابل اجرا برای خود تنظیم کنید.

قرار ششم:ترک کردن و پیوستن
خانواده و اجداد و خواسته های یکدیگر را برای ارتباط با خانواده طرف مقابل،بهتر درک کنید.

 

قرار هفتم:گرامیداشت صمیمیت و عشق
برای یکدیگر وقت بگذارید و به هم جملات محبت آمیز بگویید.عشق و صمیمیت تان را تقویت کنید.

قرار هشتم:شناخت نقش دوطرف و برنامه ریزی برای خانواده
نقش هایتان را تعیین کنید وبا یکدیگر برای زندگی تان برنامه ریزی کنید.

قرار نهم:ایجاد صمیمیت معنوی
اعتقادات یکدیگر را کشف کنید.صمیمیت حسی نزدیکی حسی با خداست که به نزدیکی عاطفی ما با یکدیگر کمک میکند.

قرار دهم:انتخاب ازدواجی هدفمند
نسبت به یکدیگر تعهد داشته باشید.برای زندگی مشترک خود هدف هایی را مشخص کنید.
منبع: ارمانا