درب اتوماتیک یک طرفه تلسکوپی

در بحث آموزش درب اتوماتيک، درب اتوماتيک تلسکوپي از آن دسته درب هايي مي باشد ، که که به خاطر ايجاد ورودي و عرض بازشوي بيشتر در يک دهنه طرفداران زيادي را به خود جلب کرده است.
درب اتوماتيک تلسکوپي در حالت عادي داراي 6 لت (لنگه) مي باشد . از اين 6 لنگه 4 لنگه به صورت متحرک و 2 لنگه ي ديگر به صورت ثابت خواهند بود .اين مدل داراي 70 درصد عرض دهنه باز شو دارد.
اين درب اتوماتيک در طرح ها و شکلهاي مختلفي به صورت 2 لنگه و 3 لنگه اجرا مي شود . که به آنها درب تلسکوپي يک طرفه مي گويند.
تفاوت هاي درب تلسکوپي و درب هاي کشويي در نوع کارکرد انها مي باشد . درب هاي اتوماتيک کشويي (اسلايد) هر دولنگه روبه روي هم بسته مي شوند . ولي درب هاي تلسکوپي بر روي يکديگر حرکت مي کنند و هنگام باز شدن لنگه درب متحرک بر روي لنگه درب ثابت قرار مي گيرد.
درب اتوماتيک تلسکوپي به غير از اينکه تمامي امکانات درب اسلايد را دارد از نظر محيطي فضاي ورودي بيشتري ايجاد مي کند و کمتر از نصف فضارا به درب هاي ثابت اختصاص مي دهد.
استفاده از اين درب اتوماتيک براي ورودي هاي که از نظر محيطي داراي عرض بيشتري هستند موجب مي شود ، تا اندازه لنگه هاي متحرک کمتر و درب حرک نرم تر وشکيل تري داشته باشد، و در فضاهايي که ورودي انها عرض کمي دارند درب هاي تلسکوپي فضاي ورودي بيشتري دارند و فضاي بيشتري در مدت زمان کم براي تردد در اختيار قرار مي دهد و اين يکي از راه حل هاي کارآمد براي ورودي هاي کم عرض و تردد بالاست.