درب اتوماتیک اسلایدینگ چیست

درب اتوماتيک هاي اسلايد يا اسلايدينگ اسمي است ک به درب اتوماتيک شيشه اي اسلايد داده شده است اين درب ها به حالت اسلايد باز مي شوند و دليل اصلي نام گذاري آن ها همين است. گاهي به اين درب ها درب اتوماتيک کشويي نيز گفته مي شود اما نام صحيح و تخصصي ان ها درب اتوماتيک اسلايد است هيچ نوع تفاوتي در ساختار يا شکل آن ها وجود ندارد و تنها تفاوت اسمي است که به آن نسبت مي دهند که برخي به يک نوع و برخي ديگر به نوعي ديگر نام گذاري کرده و مي شناسند.