خانه های هوشمند و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS

سيستم مديريت ساختمان BMS يا سيستم اتوماسيون ساختمان BAS به سيستمي اطلاق مي شود که در يک ساختمان نصب شده و از طريق اجزاي خود کنترل قسمت هاي مختلف ساختمان و نمايش خروجي هاي مناسب را براي کاربر امکان پذير مي نمايد. قسمت هاي مختلف تحت کنترل معمولا شامل تاسيسات مکانيکي و سيستم تهويه مطبوع HVAC و تجهيزات روشنايي بوده که مي تواند به سيستم هاي ايمني، آتش نشاني، تنظيم دسترسي، تامين برق اضطراري و … نيز تسري يابد. به طور کلي هدف از استفاده از سيستم هاي BMS در يک ساختمان تطبيق شرايط کارکرد اجزاي مختلف با توجه به شرايط محيطي و نياز ساختمان در آن زمان است. در سيستم مديريت ساختمان بسياري از اعمالي که ساکنان از روي عادت و بصورت غير ارادي انجام مي دهند توسط سيستم هاي هوشمند انجام مي گردد که باعث صرفه جويي در زمان و هزينه نيروي انساني شده و بعلاوه کاشه مصارف انرژي، کاهش هزينه هاي انرژي، کاهش خطاپذيري و افزايش اثربخشي سيستم را به دنبال دارد .با بکارگيري انواع حسگرها در داخل و خارج ساختمان و با بکارگيري يک سيستم واحد مي توان بصورت لحظه اي، کنترل تمامي شرايط آسايشي و امنيتي را در اختيار داشت و از آنها در جهت رسيدن به شرايط ايده آل استفاده کرد. براي اين منظور، نياز به تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري خاص مي باشد که با گرد آوري اطلاعات محيطي و انتقال داده ها به سيستم مرکزي، روند کنترل و مديريت ساختمان اجرا مي گردد. در ساختمان هاي هوشمند با استفاده از سيستم خودکار کنترل روشنايي ساختمان، کنترل سيستم سرمايش و گرمايش، کنترل دوربين هاي مدار بسته، کنترل در ها، کنترل وضعيت هاي اضطراري همچون آتش سوزي، زلزله و بسياري کنترل هاي هوشمند ديگر، مصرف انرژي به نحو چشمگيري کاهش مي يابد .ساختمان هوشمند، – ساختماني است که مجهز به يک زيرساختار ارتباطاتي قوي بود که مي تواند به صورت مستمر نسبت به وضعيت هاي متغير محيط عکس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد و همچنين به ساکنين ساختمان اين اجازه را مي دهد که از منابع موجود به صورت موثرتري استفاده کرده و امنيت و آسايش آنها را افزايش دهد .