حمام کردن کودک

سيسموني - چيزهايي که لازم داريم:
وان حمام نوزاد
4 تا حوله حمام
4 تا 6 تا ليف حمام
شامپوي بدون سوزش چشم
صابون بچه. برندهاي زيادي شامپو و صابون بچه را در يک محصول ارائه مي کنند.
شانه
ناخن گير با سر گرد يا قيچي. ناخن هاي کودک به سرعت رشد مي کند و ممکن است باعث شود که او صورتش را چنگ بيندازد.
تخليه کننده بيني. اين وسيله براي مکش موکوس اضافي از دهان و بيني نوزاد استفاده مي شود
ممکن است بخواهيد قبل از اولين حمام با دکتر کودک مشورت کنيد. بيشتر دکترها توصيه مي کنند که شما تا زماني که بند ناف مي افتد و منطقه ختنه کودک درمان مي شود صبر کنيد. در عين حال شستشو با اسفنج واقعا موثر است.
منبع: نسخه