توصیه هایی در مورد نگارش رزومه

۱ - پيش از نگارش رزومه ، خوب در مورد سوابق تحصيلي و شغلي خود فكر كنيد تا چيزي را از قلم نياندازيد . سعي كنيد تا حد امكان ، مداركي دال بر سوابقتان آماده و ترجمه كنيد تا ضميمه رزومه نماييد.
۲ - از دروغگويي يا بزرگنمايي جداً پرهيز کنید ، ممكن است برايتان دردسر ساز شود!
۳ - بهتر است رزومه را در یک روي كاغذ A4 تنظيم نماييد. بهترين حجم رزومه حداکثر پنج صفحه است.
۴ - حتماً چند نسخه اضافه از رزومه براي خودتان نگه داريد تا در صورت لزوم از آن ها استفاده كنيد.
۵ - در مورد نگارش انگليسي ، حتماً درباره متن رزومه با يك مترجم و يا كسي كه انگليسي ادبي را به خوبي مي داند مشورت كنيد.
۶ - رزومه را حتما تايپ كنيد و از ارائه رزومه دست نويس جداً خود داري كنيد.