توجیه پذیری فنی در طرح توجیهی

توجيه پذيري فني طرح توجيهي به اين معناست که طرح امکان‌ سنجي از لحاظ امکان اجراي آن در بخش توجيه پذيري فني گزارش توجيهي، بررسي‎ مي‎‎گردد. به اين صورت که بررسي‌هاي اوليه‌اي در رابطه با نحوه اجراي طرح تحت عنوان «فاز يک طراحي انجام گرفته» ارائه مي‎شود. طراحي فاز يک داراي اطلاعات کلي مي‌باشد و حاوي اطلاعات بسيار ريزشامل مشخصات زمين محل اجراي طرح، محوطه‌سازي و راه‌سازي، نحوه اجراي عمليات ساختماني، دانش فني پروژه، ظرفيت، ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز توليدي، تأسيسات و ساير مواردي که تحت عنوان هزينه‌هاي ثابت سرمايه‌گذاري در نظر گرفته‎ مي‎‎شود، نيست.
تمامي اطلاعات فني اجراي طرح توجيهي در مراحل احداث و بهره‌برداري در اين بخش از گزارش توجيهي ارايه مي‌شود. در اين خصوص اطلاعات مربوط به هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري که شامل هزينه‌هاي ثابت سرمايه‌گذاري، هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري و سرمايه در گردش است، بايد به همراه مستندات مستدل در بانک مورد بررسي قرار گيرد. هزينه‌هاي ساليانه توليد از قبييل هزينه‎ ها‎ي تأمين مواد اوليه، سوخت، پرسنلي، استهلاک، هزينه‌هاي تأمين مالي، هزينه‌هاي اداري و خدماتي، زمان‌بندي، نحوه اجراي طرح و ... نيز توسط اين بخش بررسي‎ مي‎‎شود.
منبع: etarh 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون