تمام ریزه کاری های سیسمونی

تخت و کمد و کالسکه فقط بخشي از هزار وسيله‌اي است که بايد براي نوزاد در راهتان بخريد. نوزادها غير از اين وسايل بزرگ که هميشه توي چشم هستند و به خاطر همين هيچ‌وقت فراموش‌شان نمي‌کنيد، نياز به وسايل زيادي دارند که به خاطر کوچکي ممکن است به راحتي فراموش شوند. شما ممکن است به راحتي مجبور شويد براي اينکه تب سنج يا ناخن‌گير براي کودکتان نداريد، در روزهاي اول با هزار مشکل در بازار سرگردان شويد. پس بهتر است از همين الان يک ليست از تمام چيزهايي که براي سيسموني لازم داريد، تهيه کنيد تا مطمئن شويد چيزي از قلم نيفتاده. ليست ما به شما کمک خواهد کرد تا تمام وسايل لازم را بخريد و از خريد وسايل اضافي اجتناب کنيد. لوازم بزرگ، لباس‌ها و لوازم بهداشتي نوزاد در اين فهرست نيامده است. قيمت‌ها تقريبي است.

شما ممکن است به راحتي مجبور شويد براي اينکه تب سنج يا ناخن‌گير براي کودکتان نداريد، در روزهاي اول با هزار مشکل در بازار سرگردان شويد. پس بهتر است از همين الان يک ليست از تمام چيزهايي که براي سيسموني لازم داريد، تهيه کنيد تا مطمئن شويد چيزي از قلم نيفتاده.

شيشه شير کوچک
هر چند پزشکان معتقدند به نوزاد نبايد غير از شير مادر چيز ديگري داد اما بعضي وقت‌ها ممکن است بخواهيد داروي خاص يا آب يا چيز ديگري به نوزاد بدهيد. در اين صورت به يک شيشه کوچک مانند اين نياز پيدا خواهيد کرد. شما ممکن است به راحتي مجبور شويد براي اينکه تب سنج يا ناخن‌گير براي کودکتان نداريد، در روزهاي اول با هزار مشکل در بازار سرگردان شويد. پس بهتر است از همين الان يک ليست از تمام چيزهايي که براي سيسموني لازم داريد، تهيه کنيد تا مطمئن شويد چيزي از قلم نيفتاده.

شيشه شير بزرگ
حتي اگر کوچولوي شما شير خودتان را مي‌خورد باز هم به يک شيشه ‌شير نياز دارد. اين شيشه براي وقتي شيرتان را دوشيده‌ايد و مي‌خواهيد به نوزاد بدهيد يا اگر لازم شد به او شير کمکي بدهيد، به درد مي‌خورد.

تب سنج
شما ممکن است به راحتي مجبور شويد براي اينکه تب سنج يا ناخن‌گير براي کودکتان نداريد، در روزهاي اول با هزار مشکل در بازار سرگردان شويد. پس بهتر است از همين الان يک ليست از تمام چيزهايي که براي سيسموني لازم داريد، تهيه کنيد تا مطمئن شويد چيزي از قلم نيفتاده. درجه حرارت بدن نوزاد در بيشتر موارد نشان دهنده سلامت يا بيماري اوست. از آن‌جا که تب‌سنج بزرگسال به درد نوزاد نمي‌خورد، هر نوزادي به يک تب‌سنج نياز دارد تا در موارد لازم بتوان دماي بدن او را اندازه گرفت.

مسواک انگشتي
دندان‌هاي تازه و ظريف فرزند شما هم نياز به نظافت دارند. اين مسواک انگشتي را مي‌توانيد در انگشت‌تان کنيد و در دهان بچه بگذاريد. با اين کار هم لثه‌هايش تميز خواهند شد، هم جلوي خارش آن‌ها و بي‌تابي بچه را خواهيد گرفت.

ناخن‌ گير
شما ممکن است به راحتي مجبور شويد براي اينکه تب سنج يا ناخن‌گير براي کودکتان نداريد، در روزهاي اول با هزار مشکل در بازار سرگردان شويد. پس بهتر است از همين الان يک ليست از تمام چيزهايي که براي سيسموني لازم داريد، تهيه کنيد تا مطمئن شويد چيزي از قلم نيفتاده. ناخن‌هاي ظريف نوزاد به يک ناخن‌گير مخصوص نياز دارد. ست‌هاي ناخن‌گير نوزاد در بازار فراوان است اما ويژگي اين نمونه اين است که با ذره‌بيني که دارد، دقت شما را چند برابر مي‌کند.

جغجغه
شما ممکن است به راحتي مجبور شويد براي اينکه تب سنج يا ناخن‌گير براي کودکتان نداريد، در روزهاي اول با هزار مشکل در بازار سرگردان شويد. پس بهتر است از همين الان يک ليست از تمام چيزهايي که براي سيسموني لازم داريد، تهيه کنيد تا مطمئن شويد چيزي از قلم نيفتاده. شايد نوزاد در همان روزهاي اول به اسباب‌بازي نياز نداشته باشد اما غيرممکن است براي آرام کردن او به يک جغجغه اين‌چنيني نياز پيدا نکنيد. ويژگي اين جغجغه اين است که قابل شست‌وشوست و نوزاد مي‌تواند آن را به دهان ببرد.

دندان‌گير
شما ممکن است به راحتي مجبور شويد براي اينکه تب سنج يا ناخن‌گير براي کودکتان نداريد، در روزهاي اول با هزار مشکل در بازار سرگردان شويد. پس بهتر است از همين الان يک ليست از تمام چيزهايي که براي سيسموني لازم داريد، تهيه کنيد تا مطمئن شويد چيزي از قلم نيفتاده. شما که نمي‌دانيد فرزندتان کي دندان درمي‌آورد. اما اين اتفاق هر وقتي که باشد براي راحت‌تر کردن آن، نياز به اين وسيله داريد تا فرزندتان دست بگيرد و با آن لثه‌هايش، که مرتب مي‌خارد را آرام کند.

پوآر
شما ممکن است به راحتي مجبور شويد براي اينکه تب سنج يا ناخن‌گير براي کودکتان نداريد، در روزهاي اول با هزار مشکل در بازار سرگردان شويد. پس بهتر است از همين الان يک ليست از تمام چيزهايي که براي سيسموني لازم داريد، تهيه کنيد تا مطمئن شويد چيزي از قلم نيفتاده. شما براي تميز کردن بيني نوزادتان به يک پوآر نياز داريد چون بيني ظريف نوزاد با دستمال کاغذي تميز نخواهد شد. اين پوآر دو سر دارد که آن را براي وقتي فرزندتان کمي بزرگتر مي‌شود، هم مناسب مي‌کند.

حوله
شما ممکن است به راحتي مجبور شويد براي اينکه تب سنج يا ناخن‌گير براي کودکتان نداريد، در روزهاي اول با هزار مشکل در بازار سرگردان شويد. پس بهتر است از همين الان يک ليست از تمام چيزهايي که براي سيسموني لازم داريد، تهيه کنيد تا مطمئن شويد چيزي از قلم نيفتاده. حوله‌هاي مخصوص نوزاد هم لطيف‌تر هستند و هم جايي براي پوشاندن سر نوزاد دارند. وقتي فرزندتان را حمام مي‌کنيد يا پايش را مي‌شوييد، اين حوله‌ها به کارتان مي‌آيد.

فلاسک
شما ممکن است به راحتي مجبور شويد براي اينکه تب سنج يا ناخن‌گير براي کودکتان نداريد، در روزهاي اول با هزار مشکل در بازار سرگردان شويد. پس بهتر است از همين الان يک ليست از تمام چيزهايي که براي سيسموني لازم داريد، تهيه کنيد تا مطمئن شويد چيزي از قلم نيفتاده. در راه، مسافرت يا مهماني هميشه آب جوشيده در دسترس نيست. شما به فلاسکي مانند اين نياز داريد تا بتوانيد هميشه در کيف مخصوص فرزندتان آب جوشيده همراه داشته باشيد.
منبع: ني ني بان