تعریف BMS

در جهت کاهش هزينه هاي صنعت ساختمان واستفاده بهينه از تکنولوژي و بکارگيري فناوري ارتباطات و رايانه عملکرد سيستمهاي مديريت و اتوماسيون ساختمان (BMS)چشمگيرتر مي گردند که در مجموع صرفه جويي انرژي را در بر خواهد داشت. بطوريکه صرفه جويي هاي ناشي ازبکارگيري اين سيستمها در مدت زمان کوتاهي موجب جبران هزينه هاي مربوطه مي شود. سيستمهاي کنترل هوشمند داراي انعطاف بالايي خواهند بود که ميتوان براحتي آنها را با نيازهاي مختلف منطبق نمود. همچنين در هنگام بهره برداري براحتي ميتوان عمليات تغيير و بهينه سازي براي راهبري بهتر و کاهش هزينه هاي انرژي و کاهش هزينه هاي تعميراتي را انجام داد . در ساختمان هوشمند بسياري از اعمالي که ساکنان از روي عادت و بصورت غير ارادي انجام مي دهند توسط سيستمهاي هوشمندسازي ساختمان انجام مي گردد که باعث صرفه جويي در زمان و هزينهء نيروي انساني مي گرد . با بکارگيري انواع و اقسام سنسورهاي حسي در داخل و خارج ساختمان و با بکارگيري يک شبکه و سيستم واحد ميتوان بصورت دائمي و بلادرنگ اطلاعات دما، فشار، رطوبت ، دبي هوا، ميزان اکسيژن و دي اکسيد کربن را در اختيار داشت و از آنها در جهت رسيدن به شرايط ايده آل استفاده کرد. در يک ساختمان هوشمند با امکانات نرم افزاري بوجود آمده ميتوان نمودارهاي مختلفي را برحسب زمان دراختيار داشت و از آنها در جهت بهبود کيفي شرايط زيستي و حداکثر استفاده از هواي طبيعي را براي ساکنين بوجود آورد. در زمان کارکرد سيستم هوشمند ساکنان در جهت صرفه جويي مصرف انرژي حق باز کردن پنجره ها را نخواهند داشت و درساختمانهاي اداري قبل از اتمام ساعت کار اين سيستم بصورت اتوماتيک و متناوب شروع به خاموش کردن سيستمهاي تهويه مطبوع مي کند .در يک ساختمان هوشمند با امکانات بوجود آمده مي توان در هر زمان ميزان مصرف انرژي بر پايه مصرف انرژي سوخت و برق را بدست آورد و از آن در جهت کاهش مصرف انرژي و بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان بهره برد. آموزش سيستم مديريت ساختمان (BMS) امکان کنترل مجزاي هر يک از زير سيستم ها و هم کنترل يکپارچهء آنها را در اختيار کاربر ميگذارد.

در اين مقاله به سيستم هاي کنترل تردد و سيستم کنترل روشنايي و سيستمهاي کنترل تهويه وحريق در محيط دانشگاه مي پردازيم و برخي ازنمودار هاي مورد کاربرد را که به منظور تشخيص نيازمنديهاي سيستم است و آنچه از سيستم خواسته ميشود ارائه مي دهيم و در پي آن نمودار هاي توالي که ازنمودار هاي Inteaction ميباشد نيز در درک بهتر و توضيح Use case ها کمک کننده است رسم مي کنيم. بعضا نمودار هاي فعاليت را که چگونگي جريان انجام يک کار صرف نظر از فاعل آن مشخص مي کنند نمايش مي دهيم ، بر خلاف نمودارهاي همکاري که فاعلان کار ( Actors ) در جريان انجام کار وجود دارند . اين نمودار را مي توان براي شرح Use Case و يا هر يک از افعال ( Operation ) کلاسها ترسيم نمود .نمودارهاي فعاليت بيشتر براي مدل کردن يک عمليات مورد استفاده قرار مي گيرد ، يعني گاهي اوقات که يک عمليات پيچيده مي شود ، مي توان از اين مدل براي توضيح بيشتر استفاده کرد . اين نمودار شباهت فراواني به فلوچارت دارد و از لحاظ معنايي نيز همان مفهوم را دنبال مي کند .در آخر دياگرام کلاس را ارايه ميدهيم با وجود اينکه نمودار کلاس از نمودار اصلي طراحي شيءگرا مي باشد از آن در مرحله تحليل نيز استفاده مي شود . در اينجا ما قصد توليد يک نمودار کلاس تجزيه و تحليل را داريم . يعني هدف از ايجاد اين نمودار دراين مرحله پيدا کردن مفاهيم مهم سيستم و در نهايت درک مشکلات و نيازمنديهاي مشتري مي باشد يا به عبارتي در اينجا فقط مفاهيم و ارتباطات بين آنها به تصوير کشيده مي شود .