تاریخ هنر ایده آل بصورت تشریحیتعداد کمی از مورخان هنر می‌توانند ادعا کنند که شکل و جهت سوژه خود را به عنوان یک رشته تخصصی به نحوی تعریف کرده‌اند که با مخاطبان میلیونی خود ارتباط برقرار کنند . کنت کلارک با کتابش برهنگی : مطالعه درباره هنر ایده‌آل ، اولین کتاب را در مورد موضوع اصلی هنر نوشت که برای مخاطبان خارجی در دسترس بود و کمک جدی به بورس تحصیلی کرد . اگر چه تنها تا سال ۱۹۶۹ که مجموعه تلویزیونی تمدن ساخته شد، کلارک می‌توانست ادعا کند که این تعداد مخاطب تنها منحصر به اوست، با تلاش ای. اچ. گمبریچ برهنگی مهم‌ترین دستاورد کلارک در بورس تحصیلی را باقی ماند – و البته از بحث برانگیزترین آثار او نیز بود . در سال  1942 این دیدگاه سنتی که برهنگی ، به طور دقیق یک مقوله تصویری نیست , بلکه ابدی ، طبیعی و بالاتر از همه خدادادی است، به وسیله فریدلندر مطرح شد. اگر چه ترسیم و مدل‌سازی از مدل های برهنه بخشی آموزش آکادمیک بود ، اما نمایش برهنگی به طور سنتی به عنوان یک ژانر ، یا به عنوان یک بخش از سیستم طبقه‌بندی ارایه نشد . بنابراین کلارک می‌توانست به‌حق ادعا کند که با چند استثنا کوچک ، کتاب او اولین بررسی در مورد موضوعی بود که مرکز تاریخ هنر بود . اما با نگاهی به گذشته ، به شدت عقب افتاده به نظر می رسد ؛ فقط یک لحظه گذرا بین از بین رفتن تمایزات بین رشته‌ها بود، که در چنین کتابی دارای جایگاه بود . به هر حال ، به زودی دسته بندیها  شروع به منحل شدن کردند و کتاب موفق کلارک خود به عنوان سمبلی از دیدگاهی قدیمی درمورد جهان،  مورد حمله قرار گرفت . درک اینکه چگونه کلارک در نظر نسل دهه ۱۹۶۰ به عنوان سمبلی از نظم منسوخ  ظاهر شد، دشوار نیست . با این حال ، در مورد انتقاداتی که به برهنگی وارد شد، هدف انسان گرایی او و  تمایل جنسی نبود.

باید در نظر گرفت که محدودیت‌ توانایی کلارک برای توضیح این مساله در کار آکادمیک اخیر برطرف شده است. تحسین و تمجید آزادانه او از اندام برهنه زنانه ،که بدون شجاعت امکان پذیر نبود و در کتاب بعدی درباره این موضوع بی رحمانه بیان شد، کاملا از هر دیدگاهی آزاد است. اما تعجب‌آور نیست . توصیفاتی مانند " بدن کوچک ، کامل و قابل مدیریت ، که همیشه هوسبازان را به خود جلب میکند "  ، هرچند دقیق است اما نابخشودنی است, با این حال انتقاد از کلارک برای جدا کردن برهنگی از گفتمان‌های در مورد قدرت و ، به استهزا گرفتن ، سیاست حاکم بر  تفاوت طبقات ، جنسیت و نژاد" ، چنان که ای. پی . تامپسون اشاره کرد گناه وسیع گذشتگان بود. با این حال کلارک نه هرزه بود و نه خیانت کار ، و در زیرمجموعه کتاب خود که برای ردیابی بقای نمونه اولیه در طول قرون به کار می‌رود ، یک ایده آلیسم بود . برهنگی نه به عنوان یک انگیزه برای عمل ، بلکه به عنوان یک دعوت برای تفکر و وحدت بخشیدن بین هوس و عقل ، می‌تواند نیازهای انسان و تجربیات ، را ترکیب کند  .