برخی از اهداف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

سيستم مديريت هوشمند ساختمان با بکارگيري از آخرين تکنولوژي ها در صدد آن است که شرايطي ايده آل ، همراه با مصرف بهينه انرژي در ساختمان ها پديد آورد.
? اين سيستم ها ضمن کنترل بخشهاي مختلف ساختمان و ايجاد شرايط محيطي مناسب با ارائه سرويس هاي همزمان ، سبب بهينه سازي مصرف انرژي ، سطح کارايي و بهره وري سيستم ها و امکانات موجود در ساختمان مي شود. کنترل و دسترسي به سيستم با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه از هر نقطه در داخل ساختمان و خارج از آن از طريق اينترنت مقدور مي باشد.
? ايجاد محيطي مطلوب براي افراد حاضر در ساختمان
? استفاده بهينه از تجهيزات و افزايش عمر مفيد آنها
? ارائه سيستم کنترلي با قابليت برنامه ريزي زماني عملکرد
? کاهش چشمگير هزينه هاي مربوط به نگهداري و بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف انرژي
? عدم نياز به پيمانکار دائمي ساختمان
? امکان مانيتورينگ و کنترل تمامي نقاط تحت کنترل از طريق يک PC و يا اينترنت
? با توجه به يکپارچه سازي ساختمان ، تمام تجهيزات بصورت هماهنگ کارکرده و امکان تداخل و بروز مشکلات ناشي از عدم هماهنگي از بين مي رود
? امكان گرفتن گزارش هاي آماري از تمامي تجهيزات و عملكرد آنها به منظور بهينه سازي مصرف و عملكرد

وظايف سيستم مديريت هوشمند ساختمان
? کنترل تاسيسات مکانيکي و الکتريکي (لينك به بخش كنترل تاسيسات مكانيكي)
? کنترل سيستم هاي روشنايي (لينك به بخش كنترل سيستم هاي روشنايي)
? کنترل تهويه مطبوع (لينك به بخش كنترل تهويه مطبوع)
? سيستم اعلام حريق و کنترل دود (لينك به بخش كنترل سيستم اعلام حريق)
? کنترل تردد و حفاظت (لينك به بخش كنترل تردد و حفاظت)
? مديريت آسانسورها در زمان هاي خاص