ارتباط پستانک با عفونت گوش

عادت مکيدن براي نوزادان و کودکان بسيار آرام بخش است ولي نبايد جايگزين شير دادن مادر و نوازش کردن نوزاد شود چرا که مي تواند روي سيستم فکي و دندان هاي کودکان تأثير منفي بگذارد.
محمد حسين سلطان زاده اظهار داشت: بسياري از نوزادان عادت به مکيدن انگشت دارند و اين حالت به آنها احساس امنيت و آرامش مي‌دهد.
فوق تخصص عفوني اطفال گفت: مکيدن انگشت يا پستانک به ويژه با قرار گرفتن کودک در شرايط خاصي مانند جدايي از پدر و مادر يا بودن در مکان‌هاي تازه و مابين افراد ناآشنا، به آرام شدن آنها کمک بسياري مي‌کند.
استاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ادامه داد: مکيدن انگشت يا پستانک به کودکان و نوزادان در خوابيدن نيز همين احساس را القا مي‌کند و بيشتر نوزادان و کودکان علاقه دارند تا هنگام خوابيدن انگشت، پستانک، شيشه شير يا سينه مادر را بمکند و با آرامش بيشتري به خواب بروند.
اين متخصص که دوره باليني عفوني را در ميوکلينيک آمريکا گذرانده است، گفت: بر اساس گزارش انجمن دندانپزشکان کودکان آمريکا، مکيدن طولاني مدت پستانک و انگشت تقريباً به ميزان مشابهي، بر سيستم دندان‌ها و فک تأثير مي‌گذارند.
فوق تخصص عفوني اطفال ادامه داد: طولاني شدن عادت مکيدن سبب مي‌شود که دندان‌هاي جلويي فک بالا و پايين از هم فاصله پيدا کنند و کام کودک عميق شود که اگر اين عمل تا زمان روييدن دندان هاي دائمي ادامه يابد صدمه زيادي به دندان هاي دائمي وارد مي سازد.
متخصص کودکان و نوزادان تصريح کرد: علاقه به مکيدن در بعضي از کودکان بسيار شديد است و مبارزه براي ترک مکيدن فايده چنداني ندارد اما بيشترکودکان تا سن دو سالگي خودبه‌خود عادت عمل مکيدن را کنار مي‌گذارند.
استاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ادامه داد: دادن پستانک به کودکان گاهي باعث عفونت گوش مياني مي‌شود.
فوق تخصص عفوني اطفال تصريح کرد: در برخي گزارش ها مشخص شده کودکاني که پستانک استفاده مي کنند 90 درصد بيشتر در معرض عفونت هاي مکرر گوش مياني هستند چرا که که گوش و حلق به هم مرتبط هستند و دهان راه خوبي براي ورود باکتري‌ها محسوب مي‌شود.
متخصص کودکان و نوزادان گفت: اگر خيلي زود به نوزاد پستانک داده شود ممکن است با شيرخوردن او تداخل پيدا کند و نوزاد در گرفتن سينه مادر ، شيشه يا پستانک يک حالت سردرگمي داشته باشد.
اين استاد دانشگاه افزود: برخي اوقات پستانک زماني به کودک داده شود که او واقعاً گرسنه است و مکيدن پستانک سبب مي‌شود که شير کافي به او نرسد.
سلطان زاده ادامه داد: نکته ديگري که بايد در نظر گرفت اين است که هيچگاه پستانک را با زنجير به دور گردن نوزاد نيندازيد زيرا اين کار ممکن است باعث خفگي نوزاد شود.
متخصص کودکان و نوزادان افزود: بيشتر مادران عادت دارند پستانک کودک را به ماده‌اي شيرين آغشته کنند که اين کار براي کودک مضر است زيرا دندان کودک را در معرض پوسيدگي قرار مي دهد.
فوق تخصص عفوني اطفال ادامه داد: ميکروب هاي مولد پوسيدگي در کنار مواد قندي و تغذيه نامناسب به مرور زمان، پوسيدگي هاي شديد دنداني را براي کودک در پي خواهند داشت.
استاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ادامه داد: خيلي از پدر و مادرها وقتي براي خريد سيسموني مي‌روند پستانک را هم جزو فهرست خريدشان قرار مي‌دهند ولي توصيه پزشکان و دندان پزشکان اين است که از خريد پستانک صرف نظر کنند چون ضرر هاي مکيدن پستانک خيلي بيشتر از منافع کوتاه مدت آن است.
متخصص کودکان و نوزادان گفت: پستانک حتي ممکن است در سخن گفتن کودک اختلال ايجاد کند.
منبع: دکتر سلام