ابعاد ارزیابی طرح‌های توجیهی، فنی اقتصادی

بانک ها و سرمايه گذاران جهت بررسي، مقايسه و ارزيابي طرح هاي توجيهي فني و اقتصادي و سرمايه گذاري نيازمند معيارها و شاخص هاي کارا و موثر مي باشند شاخص هايي که امکان پذيري پروژه را بررسي نمايند و حتي به چالش بکشند و از طرفي بازگشت سرمايه را براي سرمايه گذاران تضمين نمايند.
ارزيابي طرح هاي توجيهي فني اقتصادي سرمايه گذاري در ايران از پيچيدگي زيادي برخوردار است پيچيدگي‌هايي که از کمبود اطلاعات و شفاف نبودن فضاهاي کسب و کار، نبود سياست هاي ثابت کلان حاکميت و... ناشي مي‌شوند.

با اين وجود بررسي طرح‌هاي توجيهي مي‌تواند بصورت نظام‌مند و در چارچوب استانداردها انجام شود چرا که نبود اطلاعات دقيق باعث سليقه‌اي عمل کردن کارشناسان مي‌شود‌. اين استاندارد‌ها به سرفصل‌ها و جزئيات قابل بررسي طرح توجيهي و همچنين منابع اطلاعاتي مورد استفاده مي‌پردازند.
قابل استناد بودن اطلاعات اوليه طرح‌هاي توجيهي به عنوان مبناي طرح، يکي از کليدي‌ترين قسمت هاي ارزيابي يک طرح است که در کل مطالعات بايد مورد توجه قرار گيرد. ارزيابي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در چارچوب دستورالعمل‌هاي بانکي مي‌تواند از سليقه‌اي عمل کردن تيم ارزياب پروژه جلوگيري نموده و از طرفي با بررسي همه‌ي شاخص‌هاي کليدي امکان مقايسه پروژه‌ها را فراهم نمايد.
در پايان به سرمايه گذاران و نهادهاي سرمايه گذاران و حتي مجريان طرح پيشنهاد مي شود طرح توجيهي فني اقتصادي پروژه ها را با نگاه نقادانه به چالش بکشند تا ريسک هاي احتمالي را کاهش دهند و از شروع سرمايه گذاري هاي بدون نتيجه جلو گيري کنند.
در مجموع مي‌توان سرفصل هاي ارزيابي يک طرح توجيهي فني اقتصادي را شامل موارد زير دانست:
1-اهليت متقاضي سرمايه‌گذاري و تيم اجرايي
2-ارزيابي مطالعات بازار ، پيش بيني‌ها و مستندات
3-ارزيابي مطالعات فني، تکنولوژي ، دانش فني و...
4-ارزيابي مطالعات مالي شامل مدل هزينه، درآمد، پيش فرض ها، نرخ ها، تحليل حساسيت
منبع: etarh 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون